Aktualności

grudzień 2022

Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Z dniem 08.12.2022 Spółka WODPOL rozpoczęła pracę nad przebudową kolejnego muzeum, tym razem Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Swój podpis na umowie złożyli Pełnomocnik Wykonawcy Pan Maciej Kołtonowicz oraz Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie Pan Jacek Górski. Będzie ona obejmowała m.in. adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych, wykonanie windy, dróg... Więcej

Modernizacja pomieszczeń w SP ZOZ MSWiA w Częstochowie

Z przyjemnością informujemy, że Spółka Wodpol zakończyła pracę nad Modernizacją pomieszczeń w SP ZOZ MSWiA w Częstochowie. Z dniem 01.12.2022r. budynek jest gotowy do użytkowania. Prace nad modernizacją budynku pozwoliły na zwiększenie dostępności oraz jakości usług medycznych. (więcej…) Więcej

Budowa nowej szkoły podstawowej na Białołęce

W dniu 18.11.2022r. została podpisana umowa, dzięki której dzielnica Warszawy Białołęka zyska nową szkołę podstawową. Pracę nad budową będziemy realizować wraz z naszym konsorcjantem – PBO Śląsk. – Bardzo się cieszę, że na Białołęce, która tak dynamicznie się rozwija, powstanie nowa szkoła podstawowa dla 900 uczniów. […] Szkoła zostanie podzielona... Więcej

Podpisanie umowy na budynki mieszkalne w Rybniku

Rybnik bogaci się w nowe obiekty, a nasza firma z dumą może w tym uczestniczyć. Oprócz ostatniej inwestycji na ul. Hallera, jaką jest między innymi budowa budynków mieszkalnych oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów na budynki handlowo-usługowe, rozpoczynamy nowe zadanie, a mianowicie budowę pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.... Więcej

Nowe osiedle w Bielsku – Białej

Spółka WODPOL ponownie łączy siły z PBO Śląsk. Zaczynamy współpracę przy budowie sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Wapiennej i  ul. Ludwika Solskiego w Bielsku-Białej. W środę 26 października odbyło się podpisanie dokumentu, na którym widnieją podpisy Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Pana Piotra Kuci oraz Prezesa Spółki WODPOL Pana Adama Marszałka. Wraz... Więcej

Uroczyste rozpoczęcie prac w Oświęcimiu

Zarządu Spółki WODPOL ponownie dotarł na teren Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w ważnym celu. Wspólnie z wyjątkowymi ludźmi dane nam jest rozpocząć wspaniałą inwestycję, jaką jest budowa Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Elektroterapii w ramach umowy z G.V.M. CARINT. Uroczyste wbicie łopaty oznacza rychłe rozpoczęcie prac na placu budowy, co... Więcej

Budowa Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Elektroterapii w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu

W dn. 16.09.2022r została podpisana umowa G.V.M Carint sp. z o.o. na budowę Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Elektroterapii wraz z przebudową fragmentu budynku Pawilonu III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu oraz infrastrukturą techniczną, w tym budowę muru oporowego i rozbiórkę kolidujących z inwestycją urządzeń budowlanych, a także dostosowanie klatki schodowej... Więcej

Budowa Centrum Sportu Rekreacji i Wypoczynku Wodnego

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy kolejną umowę z Gminą Węgierska Górka. Ta wiadomość to prawdziwa gratka dla mieszkańców tego miejsca, a także turystów, którzy tak chętnie je odwiedzają. W ramach umowy ma powstać wspaniałe Centrum Sportu Rekreacji i Wypoczynku Wodnego w Węgierskiej Górce. Będzie się ono znajdowało praktycznie w samym... Więcej

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Okres wakacyjny to intensywny, ale i przyjemny czas dla spółki WODPOL. W lipcu oraz sierpniu mieliśmy przyjemność podpisać dwie umowy z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Obie umowy zostały podpisane przez Dyrektor CPiT w Bystrej - Panią Urszulę Kuc oraz Prezesa Spółki WODPOL - Pana Adama Marszałka.  Zadaniem naszej... Więcej

Częstochowa – Modernizacja pomieszczeń w SP ZOZ MSWiA w Katowicach

W połowie sierpnia, a dokładnie 16.08.2022r podpisaliśmy umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi. Przedmiotem umowy jest modernizacja pomieszczeń w istniejącym już obiekcie SP ZOZ MSWiA w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 celem zwiększenia dostępności i jakości usług... Więcej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8 sierpień 2022 to dzień, w którym po raz kolejny została podjęta współpraca pomiędzy Spółką WODPOL a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Wspólnie podpisaliśmy umowę, której przedmiotem będzie: "Utworzenie Laboratorium Genetycznego dla Katedry i Zakładu Biochemii zlokalizowanej w ZTM segment C piętro VI w Katowicach - Ligocie przy ul.... Więcej

Modernizacja Pomieszczeń w PZZOZ w Czeladzi

Podpisanie kolejnej umowy z Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi za nami. Tym razem będziemy realizować zadanie: Modernizacja Pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej w związku z leczeniem pacjentów zakażonych COVID-19.   Swoje podpisy na umowie złożyli Prezes Spółki WODPOL Pan Adam Marszałek oraz Dyrektor PZZOZ... Więcej

Współpraca z Telewizją Polską

Wraz z naszym konsorcjantem PBO Śląsk podjęliśmy się kolejnego projektu dla TVP S.A.  Mowa tu o podpisaniu umowy na  "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wytworzenie składnika aktywów trwałych poprzez wybudowanie nowej siedziby Oddziału Terenowego w Olsztynie w systemie „zaprojektuj-buduj” według ujednoliconych standardów TVP".    Więcej

Umowa na budowę nowego pawilonu SCOL w Warszawie

W dniu 27 maja 2022 doszło do skutku podpisanie umowy ze Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74. Efektem tej umowy ma być Budowa Drugiego Pawilonu Medycznego, a prace te będziemy wykonywać wraz z naszym konsorcjantem - PBO Śląsk.  Więcej

Modernizacja w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera przejdzie kolejną modernizację, tym razem pomieszczeń szpitalnych z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Umowa na te prace została podpisana 11 maja 2022 roku przez Prezesa Zarządu Szpitala Pana Artura Asztabskiego oraz naszego Pełnomocnika Pana Macieja Kołtonowicza.  Więcej

Umowa z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym

28 kwietnia 2022 roku WODPOL sp. z o.o. podpisał kolejną umowę z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym. Prace mają obejmować roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające związane z przebudową, rozbudową i remontem WSP w Andrychowie.  Więcej

Zawarcie umowy z ZOZ w Oświęcimiu

Mamy przyjemność po raz kolejny współpracować z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 9 maja 2022 roku spółka WODPOL podpisała umowę z ZOZ w Oświęcimiu, reprezentowanym przez Dyrektora Edwarda Piechulka. Przedmiotem umowy jest budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. 19 maja odbyło się uroczyste przekazanie... Więcej

Umowa z Akademią Muzyczną w Katowicach

12 kwietnia 2022 roku wraz z naszym konsorcjantem – PBO Śląsk - podpisaliśmy umowę z Akademią Muzyczną w Katowicach. Dotyczyć będzie ona budowy nowego obiektu dla Akademii. Projekt na ten wyjątkowy budynek został wyłoniony z konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, a jego zwycięzcą została pracownia SLAS. Akademia Muzyczna im. Karola... Więcej

Budowa Siedziby NFZ w Kielcach

W dniu 30 marca 2022 roku w Kielcach została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie a konsorcjum firm, w którego skład wchodzą: PBO Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz Spółka WODPOL. Przedmiotem umowy jest budowa siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach... Więcej

Umowa na adaptację pomieszczeń Szpital Powiatowy w Zawierciu

W dniu 08.03. 2022 została podpisana kolejna umowa z Szpitalem Powiatowym w Zawierciu. Będzie ona obejmować Adaptację pomieszczeń części drugiego piętra w segmencie B, w ramach projektu "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu".  Więcej

Nowa umowa z Gminą Węgierska Górka

W połowie lutego tj. 15.02.2022 przez Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika oraz Prezesa Spółki WODPOL Adama Marszałka została podpisana umowa na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Cięcinie. Budynek powstanie tuż przy Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu.  Więcej

Rozpoczęcie prac przy budowie przedszkola w Hałcnowie

Krótko po podpisaniu umowy (tj. 4 lutego 2022) miało miejsce wydarzenie, na które tak wiele osób czekało. Została wbita pierwsza, symboliczna łopata w miejscu, w którym powstanie tak wspaniały budynek. W tym wzniosłym momencie wzięli udział Prezes Spółki WODPOL Adam Marszałek oraz Prezydent Miasta Bielsko-Biała - Jarosław Klimaszewski.  Więcej

Budowa Przedszkola w Bielsku-Białej

Firma WODPOL prężnie działa przy realizacjach, które mają za zadanie służyć człowiekowi i poprawiać jakość życia. Bardzo często angażujemy się w projekty medyczne, czy te związane z oświatą. I tym razem mamy przyjemność rozpocząć całkowicie nowe przedsięwzięcie, jakim jest budowa przedszkola przy ul. Janowickiej i ul. Jakuba Jasińskiego w... Więcej

Podpisanie umowy na budowę mieszkań w Rybniku

28 stycznia 2022 roku nasza firma podpisała umowę na wybudowanie wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Hallera w Rybniku. Zgodnie z założeniami, do końca 2023 roku w centrum Rybnika powstanie nowoczesna przestrzeń z mieszkaniami czynszowymi i lokalami użytkowymi. Powstać ma obiekt dopasowany do kontekstu urbanistycznego, z mieszkaniami i częścią usługową oraz... Więcej

Prace przy budowie nowej siedziby TVP3 w Gorzowie Wielkopolskim

Prace przy budowie nowej siedziby TVP3 w Gorzowie Wielkopolskim trwają nieprzerwanie. Po tym, jak prezes Telewizji Polskiej wbił pierwszą łopatę, czyniąc tę chwilę znacznie bardziej wyjątkową, na terenie pojawiła się ekipa budowlana. Widoczne są już fundamenty, następnie nasi fachowcy będą stawiać ściany. Budowa pierwszej kondygnacji ma ruszyć 1 lutego. Budynek o... Więcej

Modernizacja Oddziałów Szpitala im. Ludwika Rydygiera

Remont szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie właśnie dobiegł końca. Został uruchomiony Oddział Urologii oraz Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu. Ten drugi jest jednocześnie największym w Polsce ośrodkiem leczenia stwardnienia rozsianego (SM) i jedynym w Małopolsce leczącym pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Po modernizacji Oddział... Więcej

Podpisanie umowy z PZZOZ w Czeladzi

W dniu 10.01.2022 w Czeladzi została podpisana kolejna umowa z Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej. Będzie ona obejmować remont pracowni endoskopii wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Na umowie widnieją podpisy Dyrektor Szpitala Aldony Sylwy oraz Wiceprezes Firmy WODPOL Zuzanny Konieczny. Więcej

październik 2021

Uroczyste rozpoczęcie prac przy przebudowie Ośrodka Rehabilitacji i Narządu Ruchu „Krzeszowice”

Firma WODPOL rozpoczęła prace określone w umowie z Ośrodkiem Rehabilitacji i Narządu Ruchu „Krzeszowice”. W listopadzie ubiegłego roku podjęliśmy się realizacji projektu, a dziś przebudowy budynków z lat 60. i 70. Zostaną one wyburzone, a w zamian za nie powstaną nowe obiekty z przeznaczeniem na oddziały rehabilitacji neurologicznej i... Więcej

Podpisanie umowy z American Heart of Poland

W dniu 30 września 2021 w Katowicach zostały zawarte dwie umowy z American Heart of Poland - Polsko-Amerykańską Kliniką Serca. Przedmiotem tych umów jest "Dostosowanie sali hemodynamiki dla potrzeb AHOP S.A. oraz wytycznych Siemens na oddziale w Gnieźnie przy ul. 3 maja 37, a także w Dąbrowie Górniczej przy... Więcej

Uroczyste Ogłoszenie Wyników i Wręczenie Nagród XXV Jubileuszowej Edycji Konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

22 września 2021 miało miejsce ważne dla nas wydarzenie. Zarząd firmy WODPOL miał zaszczyt wziąć udział w Uroczystej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród XXV Jubileuszowej Edycji Konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI w. która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie.   Firma WODPOL zdobyła dwie statuetki za  przebudowę... Więcej

Otwarcie Oddziału Neurologii w PZZOZ w Czeladzi

15 września 2021 odbyło się uroczyste otwarcie oddziału neurologii w Szpitalu w Czeladzi. W tym jakże ważnym wydarzeniu brali udział członkowie zarządu firmy WODPOL Pani Wiceprezes Zuzanna Konieczny oraz Pan Prezes Adam Marszałek. Wewnątrz obiektu zostały wykonane prace mające na celu ułatwić pracę personelowi Szpitala, a także dać komfort przebywającym... Więcej

Podpisanie umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku

W dniu 15 września 2021 została podpisana umowa pomiędzy firmą WODPOL reprezentowaną przez Pana Adama Marszałka a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku reprezentowanym przez lek. Adama Smołuchę – Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Umowa obejmuje: Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników – Izolacja ściany zewnętrznej. zdj: https://spzoz-brzesko.pl/ Więcej

Podpisanie Umowy z Helimed w Opolu

Po raz kolejny mamy przyjemność współpracować z firmą HELIMED. Kolejna umowa została podpisana 15.09.2021 roku przez Wiceprezes WODPOL Panią Zuzannę Konieczny oraz Prezesa Zarządu FLUX MEDICAL Pana Tomasza Grewling i Wiceprezesa Pana Józefa Grewling. Umowa obejmuje modernizację pracowni Rezonansu Magnetycznego.  Więcej

Otwarcie Przewiązek Komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowych w Oświęcimiu

Przedstawiciele firmy WOPDOL mieli przyjemność uczestniczyć w historycznym wydarzeniu. 27 sierpnia 2021 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu odbyło się otwarcie przewiązek komunikacyjnych między budynkami szpitala. Udział w tym wyjątkowym spotkaniu wziął Prezes WODPOL Pan Adam Marszałek, Wiceprezes Pani Zuzanna Konieczny oraz kierownik odpowiedzialny za przebieg prac Pan Marcin Kozielski. Przewiązki stanowią duże ułatwienie dla... Więcej

Budowa nowej siedziby TVP w Gorzowie Wielkopolskim

Nadszedł tak długo wyczekiwany moment – 26 sierpnia 2021 roku nastąpiło pierwsze uroczyste wbicie łopaty na budowie nowej siedziby TVP w Gorzowie Wielkopolskim. Prace rozpoczną się wcześniej niż zakładano, bo już we wrześniu. W ciągu dwóch lat, na działce między akademikiem, a przychodnią lekarską ma powstać zupełnie nowy budynek... Więcej

Nowa umowa z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie

W dniu 13 sierpnia 2021 została podpisana kolejna umowa z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie. Przedmiotem umowy jest wykonanie ścianek działowych wydzielających strefę Covid-19, wydzielenie stref oddziałów poprzez zamknięcie klatki wewnętrznej na segmencie AI, montaż windy towarowej na segmencie AI oraz wykonanie dodatkowych łazienek na segmencie BI, III. Swój... Więcej

Podpisanie umowy z ZMGE w Żywcu

11 sierpnia firma WODPOL podpisała kolejną umowę z Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu na „Wykonanie prac remontowych na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami odtworzeniowymi 2021 r.” W imieniu ZMGE w Żywcu działa: Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii oraz Małgorzata Bieszczad – Zastępca Przewodniczącego... Więcej

Wizyta Wicemarszałka Łukasza Smółki w Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

Zdrowie jest bardzo ważnym elementem życia człowieka. Nasza firma aktywnie uczestniczy w rozwoju tej sfery, podejmując się coraz to nowych zadań. Ostatnia z naszych inwestycji cieszy się dużym zainteresowaniem. 11 sierpnia Wicemarszałek Łukasz Smółka odwiedził Szpital Psychiatryczny w Andrychowie. Towarzyszył mu radny wojewódzki Rafał Stuglik. Podczas swojej wizyty sprawdzili aktualny... Więcej

Budowa Budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni

Dziś tj. 9 lipca 2021 roku spod pióra Pełnomocnika firmy WODPOL Pana Macieja Kołtonowicza oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni Pana Jarosława Kycia wyszła umowa na wybudowanie nowego budynku na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym, które będzie wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych, głównie z... Więcej

Modernizacja Bloku Operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 lipca 2021 została podpisana kolejna umowa ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Swój podpis w imieniu firmy WODPOL złożył Pełnomocnik Zarządu Pan Maciej Kołtonowicz natomiast Szpital Rydygiera reprezentuje Prezes Zarządu lek. med. Artur Asztabski. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja pomieszczeń oraz budowa Bloku Operacyjnego,... Więcej

Przebudowa pomieszczeń na pracownię diagnostyczno-obrazową w Sosnowcu

Po raz kolejny dane nam było współpracować z firmą HELIMED. Tym razem firma WODPOL została zaangażowana w przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię diagnostyczno-obrazową w Sosnowcu na ul. Teatralnej. 9 lipca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie, a firmę WODPOL reprezentował nie kto inny, jak Prezes Zarządu Pan Adam... Więcej

Dzień Otwarty Urzędu Gminy Węgierska Górka

Dziś tj. 30 czerwca odbyło się ważne dla wielu z nas wydarzenie. Budynek Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce został oddany do użytku, co z radością świętowali jego pracownicy oraz mieszkańcy gminy. Wraz z wieloma osobistościami obecny był tam również prezes WODPOL Pan Adam Marszałek, który otrzymał podziękowanie od Wójta... Więcej

Przebudowa Pomieszczeń Oddziału Szybkiej Diagnostyki i Terapii Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 28 czerwca 2021 roku firma WODPOL podpisała kolejną umowę z Wojskowym Instytutem Medyczny w Warszawie na Przebudowę Pomieszczeń Oddziału Szybkiej Diagnostyki i Terapii Neurologicznej. Swoje podpisy złożyli Prezes Zarządu WODPOL Pan Adam Marszałek oraz mgr. inż. Pan Jacek Matuszak reprezentujący Wojskowy Instytut Medyczny. (więcej…) Więcej

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Żywcu

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w pełni nadaje się już do użytku. Firma WODPOL pomyślnie ukończyła projekt pt. Termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Żywcu – drugie postępowanie". Ciężka praca zaangażowanych w to ludzi przyniosła wspaniały efekt. Budynek prezentuje się świeżo i nowocześnie, a jednocześnie został... Więcej

Odbiór Techniczny II Etapu Budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu

Dziś tj. 21 czerwca Prezes Zarządu WODPOL pan Adam Marszałek oraz Wiceprezes pani Zuzanna Konieczny wzięli udział w odbiorze technicznym II etapu budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.  W spotkaniu brali także udział członkowie zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak, wiceprzewodniczący rady Powiatu Wojciech Kajdas oraz radny... Więcej

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich

W dniu 10 czerwca 2021 roku Prezes WODPOL Pan Adam Marszałek podpisał umowę z Gminą Siemianowice Śląskie reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Gładysz oraz Pana Krzysztofa Rycmana pn. „Niskoenergetyczne Budynki Użyteczności Publicznej (Zespół Szkół Sportowych – Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałowickiej w Siemianowicach Śląskich). (więcej…) Więcej

Wykonanie Budynków Obwodu Utrzymania Dróg S1

Z radością informujemy, że w dniu 25 maja 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą WODPOL reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Adama Marszałka a Konsorcjum Firm w którego skład wchodzą: MIRBUD S.A., KOBYLARNIA S.A. oraz Prywatna Spółka Akcyjna :ZRZESZENIE BUDOWLANE INTERBUDMONTAŻ”. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonaniu budynków OUD oraz... Więcej

Zakończenie Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

                Dzięki uznaniu wielu wspaniałych ludzi, Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI w. zakończyła się dla nas sukcesem. Realizacje firmy WODPOL zdobyły dwa pierwsze miejsca, udowadniając tym samym swoją wyjątkowość. Z uwagi na tak licznie oddane głosy, Zarząd Spółki WODPOL postanowił wpłacić kwotę odpowiadającą liczbie oddanych głosów na pozycję nr... Więcej

Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Firma WODPOL ma przyjemność rozpocząć współpracę z GMINĄ SOSNOWIEC. W dniu 6 maja 2021 spod pióra Prezesa Zarządu WODPOL Adama Marszałka oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowiec Pana Jeremiasza Świerzawskiego i Naczelnika Wydziału Inwestycji Pani Ewy Janczur wyszła umowa obejmująca szeroki zakres robót tj. przebudowa wszystkich wejść do budynku, ocieplenie ścian... Więcej

Wiktor Szczechowiak kontra SMA

Firma WODPOL chciałaby zaangażować się w pomoc Wiktorkowi Szczechowiakowi, cierpiącemu na SMA. Możemy to zrobić z pomocą wielu ludzi o dobrym sercu. Korzystając z okazji, że bierzemy udział w Konkursie na Modernizację Roku, chcielibyśmy zachęcić do oddawania głosów na dwie inwestycje WODPOL. Za każdy głos na konto Wiktorka przekażemy... Więcej

Przebudowa Politechniki Częstochowskiej

Z radością informujemy, że dn. 13.04.2021 została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Częstochowską, a firmą WODPOL. Swój podpis złożyli Prezes Zarządu WODPOL Pan Adam Marszałek oraz Kanclerz Politechniki Częstochowskiej Pan Arkadiusz Kociszewski. Naszym wspólnym celem jest, by każdy miał możliwość edukacji na  tej uczelni, dlatego umowa obejmuje między innymi przebudowę powierzchni,... Więcej

Przebudowa Pomieszczeń Helimed w Sosnowcu

Z przyjemnością informujemy, że dnia 6 kwietnia 2021r została podpisana umowa z HELIMED. Swój podpis złożyli Wiceprezes Zarządu WODPOL Zuzanna Konieczny oraz Prokurent Grzegorz Pawlik, reprezentujący HELIMED. Umowa obejmuje kompletną przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię diagnostyczno – obrazową w Sosnowcu przy ul. Teatralnej. Więcej

Odprowadzenie Ścieków Sanitarnych Gmina Lipowa

W dniu 30 marca 2021 roku Wiceprezes Zarządu WODPOL Pani Zuzanna Konieczny podpisała umowę ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Małgorzatę Bieszczad. Wedle tej umowy zostanie wykonane odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez nowy rurociąg grawitacyjny z gm. Lipowa.   Więcej

Konkurs MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.

Firma WODPOL ma zaszczyt poinformować, że została zakwalifikowana do XXV edycji konkursu MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w. W konkursie biorą udział dwie inwestycje, realizowane przez naszą firmę tj. Szklarnia Viktoria w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w kategorii Tereny Zielone) oraz Szpital Powiatowy w Żywcu (w kategorii... Więcej

Otwarcie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD

Firma WODPOL miała zaszczyt uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu jakim była rozbudowa oraz przebudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. 25 marca 2021 roku nastąpił tak długo wyczekiwany przez wszystkich moment i odbyło się uroczyste otwarcie. Budynek usytuowany w centrum miasta przy ul. Strzeleckiej 2 zyskał... Więcej

Otwarcie Centrum Kultury i Filmu im. Billy`ego Wildera w Suchej Beskidzkiej

                Z przyjemnością informujemy, że dnia 18 marca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Filmu im. Billy`ego Wildera. Zarząd firmy WODPOL reprezentowała Pani Wiceprezes Zuzanna Konieczny, celebrując tę chwilę wraz z Burmistrzem Miasta Stanisławem Lichosyta oraz  wieloma wyjątkowymi gośćmi. Zupełnie nowa forma, innowacyjny sprzęt i 3,5 tys.... Więcej

Dostosowanie Pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

W dniu 12 marca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą WODPOL reprezentowaną przez jej Prezesa Adama Marszałka a Grzegorzem Rutkowskim – Wiceprezesem Zarządu ALTERIS S.A. W ramach umowy zrealizujemy: dostawę rezonansu magnetycznego  wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego oraz przygotowanie infrastruktury towarzyszącej w ramach... Więcej

Nowy blok operacyjny w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a WODPOL Sp. z o.o. na projekt “Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach”. Prace ogólnobudowlane obejmują przebudowę budynku... Więcej

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej

W środę 3 marca 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy WODPOL Sp. z o.o. a Gminą Wilkowice na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w formule zaprojektuj i wykonaj”. Umowę z ramienia WODPOL Sp. z o.o. podpisała Wiceprezes Zarządu Pani Zuzanna Konieczny z... Więcej

Umowa na uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Gminie Lipowa

W dniu 3 marca 2021 roku w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podpisana została umowa na realizację kontraktu pn. „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – Kontrakt 20g”. Umowę podpisała Wiceprezes Zarządu firmy WODPOL Sp. z o.o.  Zuzanna Konieczny oraz Przewodniczący Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Józef Bednarz. Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie uszczelnienia istniejącej kanalizacji sanitarnej... Więcej

Rewitalizacja pałacu w Andrychowie

W związku z wygranym przetargiem przez Konsorcjum firm : PBO Ślqsk Sp. z o.o. oraz  WODPOL  Sp. z o.o.  pn. ,,Spotkajmy się w pałacu! – rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowego - parkowego Bobrowskich w Andrychowie” została podpisana umowa 4 lutego 2021 r. Pałac w Andrychowie zwany często przez miejscowych „zamkiem” jest... Więcej

Dobroczynność …

Spółka WODPOL od lat wspiera charytatywne inicjatywy. Pomimo, iż rok ten był wyjątkowo trudny czasem dla wielu osób, gdyż sytuacja związana z pandemią wiązała się z utratą pracy, dochodu czy biznesu. Postanowiliśmy wesprzeć podopiecznych z Fundacji Braci Golec oraz seniorów w organizacji III Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym. Pomaganie,... Więcej

grudzień 2020

Budowa dwóch nowych siedzib TVP

Konsorcjum firm PBO Śląsk oraz WODPOL w dniu 14.12.2020r  podpisały umowę na budowę nowych siedzib dla ośrodków regionalnych TVP w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie dwóch siedzib w systemie „zaprojektuj-buduj”. Oba budynki mają mieć po około 1 600 mkw. powierzchni użytkowej z trzema kondygnacjami w... Więcej

Rozpoczynamy budowę w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Krzeszowice”

W dniu 9 listopada 2020r. została podpisana umowa na modernizację Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Krzeszowice” przez Wicemarszałka Pana Łukasza Smółka, Dyrektor ośrodka Pani Karolinę Wróblewska i jej zastępca Pana Janusz Plata oraz Prezes Zarządu WODPOL Sp. z o.o. Pana Adama Marszałek. Spółka WODPOL jako generalny wykonawca będzie realizował przedsięwzięcie w... Więcej

Nowe wyzwanie – Bunkier Sztuki w Krakowie

Jesteśmy niezmiernie dumni, że naszą nową inwestycją będzie rozbudowa Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Budynek Bunkra jest jednym z nielicznych w Polsce przykładów brutalizmu w architekturze. Dzięki przebudowie i odrestaurowaniu zostanie ponownie wyeksponowany w obrębie Starego Miasta. Nowa przestrzeń wystawowa Bunkra zostanie zlokalizowana nie nad budynkiem, tylko w... Więcej

Detale architektoniczne w elewacji budynku I LO w Żywcu

W dorobku dotychczasowych realizacji wykonywanych przez Spółkę WODPOL znajduje się wiele istotnych i znaczących inwestycji z nadzorem konserwatorskim, w tym budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu. Podczas kompleksowego remontu elewacji frontowej szkoły, można zauważyć niezwykłe elementy elewacji budynku. Zapraszamy do obejrzenia galerii:

Więcej

Otwarcie nowego Szpitala Żywiec

W poniedziałek 21 września odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Szpitala Żywiec. Spółka WODPOL ( generalny wykonawca) jest dumna z faktu, iż dołożyła cegiełkę w realizacji budowy szpitala, jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w powiecie żywieckim.  Oczywiście dziękujemy całemu zespołowi, bez którego ten sukces nie byłby możliwy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia :... Więcej

Uroczyste wbicie ,,pierwszej łopaty” pod budowę szpitalnych przewiązek

18 września 2020 r. odbyła się uroczystość symbolicznego wbicia ,,pierwszej łopaty” pod budowę szpitalnych przewiązek, które już wkrótce połączą ze sobą poszczególne budynki Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Dzięki inwestycji, pacjenci będą przewożeni z poszczególnych oddziałów Szpitala na badania w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Symbolicznego wbicia pierwszej łopaty dokonali : starosta... Więcej

Podpisanie Umowy z ZOZ w Oświęcimiu

3 września 2020 roku WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, na wykonanie robót budowlano -montażowych. Planowane prace obejmują budowę przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I,II,III Zespołu Opieki Zdrowotnej z instalacjami wewnętrznymi, przebudową instalacji wewnętrznych poza budynkami, budową drogi pożarowej, wzmocnieniem skarpy oraz połączeniem drogi przeciwpożarowej... Więcej

Otwarcie Szklarni dla zwiedzających

Z przyjemnością informujemy, że nasza zakończona inwestycja, Szklarnia nr 5 wraz z Zimownikiem,   w Ogrodzie Botanicznym UJ, została udostępniona do zwiedzania. W nowo wybudowanej szklarni rośnie 150-letni okaz daktylowca kanaryjskiego, chroniony jako pomnik przyrody. Więcej informacji:  (więcej…) Więcej

Zespół Parkowo-Pałacowy w Baranowicach odzyska dawny blask!

Urokliwym park i pałac w Baranowicach, wybudowany w XVII wieku, od blisko dwóch dekad popadał w ruinę. Wkrótce to się zmieni, ponieważ 14 lipca uroczyście podpisana została umowa przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Socha z wykonawcą inwestycji, konsorcjum firm  ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur,... Więcej

Budowa brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 tzw. obejścia Węgierskiej Górki

16.06.2020 r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z konsorcjum firm – Mirbud S.A. (lider), Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (partner) oraz Prywatną Spółką Akcyjną „Zrzeszenie Budowlane INTERBUDMONTAŻ” (partner) na przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Budowa obwodnicy Węgierskiej Górki jest z jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie,... Więcej

Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Ujsoły

24 czerwca 2020 firma WODPOL miała przyjemność podpisać umowę ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu na Wykonanie Robót Budowalnych w Ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II. Swój podpis złożyli Prezes Zarządu WODPOL Adam Marszałek oraz Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Józef Bednarz... Więcej

Postęp prac na budowie Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej

Z inicjatywy samorządu suskiego w 2014 r. zrodziła się pomysł budowy nowoczesnego Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej. Spółka WODPOL jako generalny wykonawca, rozpoczęła prace budowlane w kwietniu 2019 roku, obecnie realizuje wszystkie prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem.  (więcej…) Więcej

Przebudowa pomieszczeń szpitalnych ZOZ w Oświęcimiu

1 czerwca br. WODPOL Sp. z o.o. podpisała z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu umowę na wykonanie przebudowy części budynku biurowo-mieszkalnego na potrzeby pomieszczeń na kwarantannę dla pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Więcej

Przebudowa dwóch oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej

WODPOL Spółka z o.o. przebuduje Oddział Neurologiczny oraz Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Do podpisania umowy na modernizację oddziałów doszło 16 kwietnia 2020r. Oddziały Szpitala będą cały czas funkcjonować, ponieważ realizacja inwestycji będzie prowadzona etapami. Więcej

Budowa budynku usługowego – okręgowej stacji kontroli pojazdów

Spółka WODPOL informuje, iż podpisała umowę z WO-KAR Ciepłownicza Sp. z o.o. w dniu 03 kwietnia 2020 r. w Krakowie na roboty budowlane. Przedmiotem kontraktu jest budowa budynku usługowego – okręgowej stacji kontroli pojazdów z zapleczem biurowym i socjalnym oraz myjni samochodów osobowych.W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wykonanie instalacji wewnętrznej... Więcej

Umowa z Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 06.04.2020r. podpisano umowę pomiędzy Spółką WODPOL a Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na przebudowę i modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach przebudowy oddziału podniesione zostaną standardy opieki, poprzez zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. Więcej

Podpisanie umowy na modernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Zawarcie umowy pomiędzy WODPOL Sp. z o.o. a Szpitalem Powiatowym w Zawierciu w dniu 24.03.2020r. na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. Przedmiotem podpisanej umowy jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia... Więcej

Rozpoczynamy kolejne inwestycje. Modernizacja i przebudowa Oddziału Okulistycznego w Zawierciu

W dniu 24.03.2020 r. zawarcie umowy pomiędzy WODPOL Sp. z o.o. a Szpitalem Powiatowym w Zawierciu na przebudowę pomieszczenia ,,Oddziału Okulistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego dedykowanego okulistyce wraz z dostosowaniem pomieszczeń I piętra segmentu B na potrzeby Apteki Szpitalnej”. Przedsięwzięcie prowadzone będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Firma będzie odpowiedzialna za:... Więcej

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Węgierska Górka

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 14 lutego 2020 roku firma WODPOL reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Adama Marszałek podpisała umowę z  Wójtem Gminy Węgierska Górka Panem Piotrem Tyrlik. Inwestycja obejmuje przebudowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy. W jej zakres wchodzą roboty budowlane (m.in. likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego),... Więcej

,,Diamenty Forbes 2020”

Diamenty Miesięcznika FORBES to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów prowadzonych wśród polskich firm prywatnych. Czujemy się wyróżnieni, że Spółka WODPOL znalazła się w gronie laureatów miesięcznika Forbes dla najlepszych przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość w województwie śląskim. Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej... Więcej

2020 – Lider 3O-lecia Wolności RP

WODPOL Sp. z o.o. to nie tylko symbol i nazwa. To przede wszystkim firma, która przez lata wypracowała opinię wiarygodnego i pewnego partnera biznesowego. Potwierdzeniem tego jest nagroda ,,Lider 30-lecia Wolności RP” przyznana decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. (więcej…) Więcej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy pawilon medyczny SCOL

Uroczystości wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęły się 09.01.2020 r. o godz. 13.00 pod nowy pawilon medyczny dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie. Nowo powstały budynek, którego Generalnym Wykonawcą jest Spółka WODPOL pozwoli na udzielenie Pensjonariuszom całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz opiekę długoterminową, w tym m. in. rehabilitację czy edukację zdrowotną. (więcej…) Więcej

grudzień 2019

Życzenia świąteczne

  Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo dobroci, serdeczności, zdrowia i  szczęścia,  a także spełniania marzeń i realizacji planów w Nowym Roku  życzy Zarząd oraz Pracownicy WODPOL   Więcej

Lider 3O-lecia Wolności RP

  Miło jest nam poinformować, że WODPOL Sp. z o.o. decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl została nominowana do uzyskania nagrody Lider 30-lecia Wolności RP. Powyższa nominacja jest wynikiem osiągnięć Spółki w zakresie świadczenia usług budowlanych, jako generalny wykonawca, przy jednoczesnym poszanowaniu: uczciwości, rzetelności, profesjonalizmu, a także partnerstwa w budowaniu wzajemnych... Więcej

Dziennik Polski – ,,Nowa szklarnia dla unikatowej palmy w Ogrodzie Botanicznym UJ już gotowa!”

Jesteśmy dumni z faktu, że w grudniowym wydaniu gazety Dziennik Polski ukazał się artykuł dotyczący rozbudowy kompleksu szklarni ,,Victoria” Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie firma WODPOL była generalnym wykonawcą. Cieszymy się, że inwestycja cieszy się tak wielką popularnością. Zainteresowanych lekturą zapraszamy do przeczytania artykułu : (więcej…) Więcej

Nagroda ,,Pąsowa Róża 2019”

W dniu 22 listopada 2019 r. odbyła się Gala Pąsowej Róży w Suchej Beskidzkiej, podczas której firmie WODPOL została wręczona nagroda i podziękowania za wspieranie imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych organizowane przez miejskie instytucje. W ramach podziękowania, każdy darczyńca otrzymał statuetkę „Pąsowej Róży”, w imieniu Spółki WODPOL statuetkę odebrał Wiceprezes Zarządu... Więcej

Akcja charytatywna ,, Mała Gwiazdka z Serca”

Możliwość niesienia komuś pomocy to fantastyczne uczucie. Możliwość sprawienia radości dzieciom pozbawionych ciepła rodzinnego ogniska, to uczucie równie piękne. A gdyby połączyć ze sobą te dwie możliwości to mamy zbiór emocji nie do opisania.  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, dają Nam taką możliwość, gdyż akcja charytatywna ,,Mała Gwiazdka z Serca”... Więcej

Modernizacja i rozbudowa sytemu kanalizacyjnego Gminy Chybie

W dniu 12.11.2019r. nastąpiło podpisanie umowy między Gminą Chybie a Spółką WODPOL na prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Mnichu. Gmina Chybie realizuje projekt pn. ,,Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Powyższa inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską... Więcej

Umowa z Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o.

17.10.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką WODPOL a Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, pn . ,,Budowa Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, na potrzeby działalności leczniczej Zakładu”; wchodzącego w skład Stołecznego... Więcej

Katedra w Żywcu

W szerokim zakresie działalności naszej firmy znajdują się prace na rzecz ochrony i utrzymania zabytków. Obecnie prowadzimy prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane związane z renowacją Katedry w Żywcu w celu szerszego udostępnienia zabytku dla odwiedzających. Przypomnijmy, że nasza Spółka w maju 2018r. podpisała umowę z Rzymskokatolicką Parafią Katedralną pod... Więcej

Historyczne spotkanie z medycyną i farmacją

Europejskie Dni Dziedzictwa to inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, w której uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. EDD to projekt społeczno-edukacyjny i najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu, którego podstawowym celem jest edukacja historyczna i kulturalna,... Więcej

Budynek dydaktyczny w Sosnowcu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej zaawansowanie prac na koniec sierpnia przy przebudowie i termomodernizacji budynku dydaktycznego na działce nr 4515/1 obręb 0011, przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu.

Więcej

Zaawansowanie prac w Bystrej

W kwietniu bieżącego roku Spółka WODPOL podpisała umowę z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na przebudowę i modernizację istniejących budynków na potrzeby świadczenia usług opieki zdrowotnej o podwyższonym standardzie wraz z zagospodarowaniem terenu. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej zaawansowanie prac na koniec sierpnia.

Więcej

Przebudowa szklarni na terenie Obiektu Botanicznego ma się ku końcowi

Trwają roboty związane z realizacją prac budowlano-montażowych, polegających na przebudowie i rozbudowie budynku szklarni nr 5 i zimownika w kompleksie szklarni Victoria na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Postępujące tam prace to odpowiedź na pilną potrzebę, bowiem jedna z najstarszych palm w Europie,... Więcej

Zaawansowanie prac w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej fotorelacji z budowy  Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z dokumentacją projektową w nowopowstałym budynku znajdzie się sala widowiskowo-kinowa na 300 miejsc siedzących oraz pomieszczenia dla ośrodka kultury i biblioteki. Zamówienie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach... Więcej

Umowa z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

13.05.2019r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Spółką WODPOL a Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39. Przedmiotem umowy jest wykonanie na terenie oraz w budynkach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla 1 części zamówienia w... Więcej

Budynek dydaktyczny w Sosnowcu

WODPOL Sp. z o.o. jest Wykonawcą robót budowlanych polegających przebudowie i termomodernizacji budynku dydaktycznego przy ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu. W tym tygodniu z pełną energią rozpoczęliśmy kolejny etap prac w segmencie A budynku. Efekty można zobaczyć na zdjęciach prosto z placu budowy.

Więcej

Podpisanie umowy w Bystrej

29.04.2019r. podpisaliśmy umowę z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Przedmiotem umowy jest pierwszy etap zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja istniejących budynków na potrzeby świadczenia usług opieki zdrowotnej o podwyższonym standardzie wraz z zagospodarowaniem terenu w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej". Zadanie zostanie dofinansowane z projektu pn. „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb... Więcej

Otwarcie Centrum Przesiadkowego

25.04.2019r. odbyło się uroczyste otwarcie CENTRUM PRZESIADKOWEGO w Wiśle. W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Inwestycja składała się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na przebudowie dworca, a drugi na zagospodarowaniu terenu wokół... Więcej

Piknik charytatywny

5 maja w Milówce odbędzie się piknik charytatywny dla Natalii Kubień. Dziewczynka ma chorobę genetyczną, której powstrzymanie jest możliwe jedynie przez kosztowne leczenie w Filadelfii. Włączając się w pomoc, zapraszamy na stronę internetową i na Facebooka, na której cały czas licytowane są wartościowe gadżety i usługi. (więcej…) Więcej

Uroczyste otwarcie SOR w Bielsku – Białej

25.04.2019r. odbyło się otwarcie realizacji pn. „Wykonanie przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej, zwanego dalej „SOR” w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia – Etap II”. Umowa ze Szpitalem Wojewódzkim na realizację tego zadania została podpisana w... Więcej

Ogród Botaniczny – zaawansowanie prac

Przy przebudowie i rozbudowie budynku szklarni nr 5 i zimownika w kompleksie szklarni Victoria na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prace przebiegają w ekspresowym tempie. Zapraszamy do lektury artykułu oraz obejrzenia galerii zdjęć z zaawansowaniem na kwiecień. (więcej…) Więcej

Budowa Centrum Kultury i Filmu

W dniu 10 kwietnia 2019r. w Suchej Beskidzkiej pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka – Pana Stanisława Lichosyta, a WODPOL Sp. z o.o., reprezentowaną przez Panią Zuzannę Konieczny – Pełnomocnika Zarządu i Pana Macieja Kołtonowicza –Wiceprezesa Zarządu, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... Więcej

Międzybranżowe Grand Prix Polski w Halowej Piłce Nożnej

23-24.03.2019r. we Wrocławiu odbyły się Międzybranżowe Grand Prix Polski Branży Budowlanej w Halowej Piłce Nożnej. Z radością informujemy, że reprezentacja firmy WODPOL Sp. z o.o. zdobyła Międzybranżowe Grand Prix Polski. Organizatorem Mistrzostw była firma Green Sport. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Więcej

Zakończenie sezonu 2018/2019 ŻALPN

W niedzielę 03.03.2019r. rozegrana została ostatnia kolejka w ramach  rozgrywek ŻALPN „Liga Halowa 2018/2019” organizowanych przez Stowarzyszenie Żywieckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Mimo nam poinformować, że drużyna „WODPOL” odniosła zwycięstwo I Ligi, a tym samym już po raz drugi zdobyła Puchar Przechodni. Gratulujemy również Zespołowi „THE REDS” zdobycia mistrzostwa... Więcej

Dworzec w Wiśle gotowy

W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Inwestycja składała się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na przebudowie dworca, a drugi na zagospodarowaniu terenu wokół niego. Zadanie zostało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... Więcej

Inwestycja w Stryszawie

W styczniu br. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Stryszawa. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie. Więcej

Budynek Dydaktyczny w Sosnowcu

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej zaawansowanie prac przy przebudowie i termomodernizacji budynku dydaktycznego na działce nr 4515/1 obręb 0011, przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu. Umowa ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym została podpisana 30.10.2017r., obecnie trwają prace wykończeniowe. 

Więcej

Uroczyste otwarcie SPZOL w Rajczy

29.01.2019r. odbyło się otwarcie SPZOL w Rajczy. Budowa nowego pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego została przez nas zakończona w sierpniu ubiegłego roku. Nowa inwestycja służyć będzie udzielaniu stacjonarnych, całodobowych i kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: http://www.wgmedia.eu/aktualnosci/z-gminy-rajcza/4337-uroczyste-otwarcie-nowego-pawilonu-przy-spzol-w-rajczy   Więcej

Umowa na budowę sieci wodociągowej

3.01.2019r. podpisaliśmy ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II A: Część 1 – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Milówka – Kontrakt 12 d.   Więcej

grudzień 2018

Muzeum historii medycyny i farmacji gotowe

Miło nam poinformować, że WODPOL Sp. z o.o. zakończyła prace przy przebudowie pomieszczeń parteru budynku Domu Studenta przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu dla potrzeb utworzenia „Muzeum historii medycyny i farmacji” Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W dniu 07.12.br. odbył się odbiór końcowy prac z wynikiem pozytywnym.

  Więcej

Przebudowa Domu Studenta

Prace przy przebudowie pomieszczeń parteru budynku Domu Studenta przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu dla potrzeb utworzenia „Muzeum historii medycyny i farmacji” Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” przebiegają zgodnie z harmonogramem i powoli dobiegają końca. Obecnie trwają roboty wykończeniowe. Poniżej zdjęcia przedstawiające zaawansowanie na początek listopada. 

  Więcej

Prace wykończeniowe w Sosnowcu

Trwają roboty wykończeniowe zmierzające do zakończenia pierwszego etapu prac prace przy przebudowie i termomodernizacji budynku dydaktycznego przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej zaawansowanie na początek listopada.

  Więcej

SPZOL w Rajczy gotowy

Wraz z końcem sierpnia zakończyliśmy budowę nowego pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rajczy. Nowa inwestycja służyć będzie udzielaniu stacjonarnych, całodobowych i kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.

    Więcej

Modernizacja na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zakończona

Zachęcamy do obejrzenia galerii przedstawiającej wykonaną przez WODPOL Sp. z o.o. modernizację sal wykładowych i auli na terenie Zakładów Teorii Medycyny Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Medyków 18. Przypominamy, że umowa ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym została podpisana 30.01.2018r., natomiast prace dobiegły końca we wrześniu br.

  Więcej

Otwarcie hali sportowej w Stryszawie

15.10. 2018r. w Stryszawie dokonano uroczystego oddania do użytku nowej wielofunkcyjnej hali sportowej, która zastąpiła starą salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2. Nasza Spółka wybudowała halę sportową, w której znalazło się boisko ze sztuczną nawierzchnią, scena oraz trybuny na 240 osób. Ponadto wybudowaliśmy zaplecze socjalne. Inwestycja została zrealizowana ze środków... Więcej

Ścieżka gotowa

Ponad sześciokilometrowa trasa, a po drodze miejsca odpoczynku, tablice edukacyjne i przede wszystkim piękne krajobrazy. Dobiegła końca trwająca od czerwca bieżącego roku budowa ścieżki dydaktycznej edukacyjnej w zakresie walorów przyrodniczych obszaru realizowanego w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz... Więcej

Prace w Chybiu

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 10.10.2018r. odbyły się przekopy kontrolne prowadzone... Więcej

Trzy nowe umowy na budowę sieci

05.10.2018r. w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu odbyło się uroczyste podpisanie trzech umów na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Umowy dotyczą wykonania robót budowlanych w ramach Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA: Część 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminach: • Milówka – kontrakt... Więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i wdrożenia systemu do odczytywania danych z dokumentów i ich inteligentnego obiegu. Zapytanie ofertowe do pobrania Więcej

Uroczyste otwarcie w Imielinie

Za nami uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, które odbyło się 28.09.2018r. Trwająca ponad dwa lata budowa hali została zakończona i oddana do użytku. (więcej…) Więcej

Szpital św. Ludwika- zaawansowanie prac

Jedną z prowadzonych obecnie przez naszą firmę inwestycji jest utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Zachęcamy do obejrzenia galerii przedstawiającej postęp prac na wrzesień br. Przypominamy, że inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu... Więcej

Szklarnia i zimownik- postęp prac

Prace nad realizacją zadań projektowych oraz budowlano-montażowych, polegających na przebudowie i rozbudowie budynku szklarni nr 5 i zimownika w kompleksie szklarni Victoria na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie są coraz bardziej zaawansowane i postępują zgodnie z planem. Zapraszamy do lektury artykułu oraz obejrzenia galerii zdjęć z zaawansowaniem... Więcej

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji

04.09.br WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Chybie. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”.   Więcej

Przebudowa szklarni na terenie Obiektu Botanicznego

Trwają roboty związane z realizacją prac projektowych oraz budowlano-montażowych, polegających na przebudowie i rozbudowie budynku szklarni nr 5 i zimownika w kompleksie szklarni Victoria na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Umowę na realizację tej inwestycji podpisaliśmy końcem marca br. Projekt jest współfinansowany przez... Więcej

Umowa ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Stosownie do rozstrzygniętego przetargu, 21.08.2018r. nasza Spółka podpisała umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Przedmiot niniejszej umowy stanowi kompleksowe wykonanie robót budowlanych obejmujących remont parteru oraz segmentu środkowego na poziomie od I do IX piętra w Domu Studenta nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Medyków 12a i... Więcej

Zaawansowanie prac przy przebudowie obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego Krakowie

WODPOL Sp. z o.o. prowadzi obecnie prace polegające na utworzeniu Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2. Umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym została podpisana w czerwcu 2018r. Zachęcamy do obejrzenia galerii... Więcej

Kolejna umowa z Gminą Wisła podpisana

14.08.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Wisła na II etap zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. II etap zadania polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół budynku dworca. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu... Więcej

Zakończenie prac w Imielinie

Końcem czerwca br.  WODPOL Sp. z o.o. zakończyła budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Nowoczesna sala gimnastyczna powstała przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Ścieżka dydaktyczna

W czerwcu br. nasza Spółka podpisała umowę z Miastem Żywiec na budowę ścieżki dydaktycznej edukacyjnej w zakresie walorów przyrodniczych obszaru, realizowanego w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”. Roboty przy budowie... Więcej

Postęp prac w Finlandii

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej zaawansowanie prac w Finlandii przy przebudowie budynków gospodarczych na apartamenty w miejscowości Sarvik. Galeria przedstawia postęp prac na lipiec.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Kontrakt w Finlandii- zaawansowanie prac

Jedną z inwestycji realizowanych przez naszą Spółkę na terenie Finlandii jest przebudowa fabryki obuwia na apartamenty w miejscowości Mantsala w Finlandii. Zapraszamy do obejrzenia zaawansowania prac na czerwiec 2018r.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Podpisanie umowy

25.06.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”.  FASD- Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych jest... Więcej

II etap prac na terenie Szpitala Wojewódzkiego

WODPOL Sp. z o.o. wykonuje przebudowę szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielenia świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia życia. Jest to II etap prac. Umowa ze Szpitalem Wojewódzkim na realizację tego zadania została podpisana w kwietniu br.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC"... Więcej

Muzeum historii medycyny i farmacji

Trwają prace przy przebudowie pomieszczeń parteru budynku Domu Studenta przy ulicy Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu dla potrzeb utworzenia “Muzeum historii medycyny i farmacji” Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”. Umowa ze ŚUM została podpisana 21.05.br.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Budynek dydaktyczny

Jednym z obszarów naszej działalności jest branża medyczna, w której oferujemy pełną gamę robót budowlanych w tej dziedzinie – od projektu aż po pełne wykończenie sal, oddziałów i całych bloków operacyjnych. Wśród wielu realizowanych kontraktów z branży medycznej obecnie nasza Spółka zajmuje się przebudową i termomodernizacją budynku dydaktycznego przy... Więcej

Zaawansowanie prac na Oddziale Patologii Noworodka

W poniższej galerii przedstawiamy Państwu zaawansowanie prac na czerwiec przy przebudowie pomieszczeń Oddziału Patologii Noworodka zlokalizowanych na drugim piętrze Szpitala Wojewódzkiego.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Umowa z Miastem Żywiec

14.06.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Miastem Żywiec, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nasza Spółka wybuduje ścieżkę dydaktyczną edukacyjną w zakresie walorów przyrodniczych obszaru, realizowanego w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami... Więcej

Postęp prac w Rajczy

Dobiegają końca prace przy budowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rajczy. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Poniższa galeria przedstawia zaawansowanie prac na początek czerwca br.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Renowacja Katedry

Nasza Spółka 30.05.2018r. podpisała umowę z Rzymskokatolicką Parafią Katedralną pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu (ul. Zamkowa 6). Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Roboty te będą polegać na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych związanych z renowacją Katedry w... Więcej

Oddział Patologii Noworodka

Na terenie Szpitala Wojewódzkiego trwają prace związane z przebudową pomieszczeń Oddziału Patologii Noworodka zlokalizowanych na drugim piętrze. Umowa na wykonanie nadbudowy przewiązki "A-B" oraz przebudowę budynku "A" Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej w celu dostosowania Oddziału Patologii Noworodka do obowiązujących przepisów została podpisana 13.03.br.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Postęp prac w Sosnowcu

Trwają prace przy przebudowie i termomodernizacji budynku dydaktycznego na działce Nr 4515/1 obręb 0011, przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu. Umowa ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach na realizację tego zadania została podpisana końcem października ubiegłego roku. Zachęcamy do obejrzenia galerii przedstawiającej postęp prac na maj.  

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Zaawansowanie prac w Zabrzu

Zapraszamy do obejrzenia galerii przedstawiającej postęp prac w Zabrzu przy przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych Budynku Głównego w Zabrzu-Rokitnica ul. Jordana 19, dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

26.04.2018r. nasza Spółka zawarła kolejną umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, gdzie zrealizujemy „Modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej”. Więcej

Pracownia Endoskopowa

24.04.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę na „Przebudowę z rozbudową Pracowni Endoskopowej” w Katowicach. Umowa została zawarta z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II. Więcej

Kolejna umowa ze Szpitalem Wojewódzkim

06.04.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę ze Szpitalem Wojewódzkim. Przedmiotem zamówienia jest II etap prac polegających na przebudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, w celu poprawy warunków udzielenia świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Więcej

Zaawansowanie prac w Sosnowcu

Trwają prace przy przebudowie i termomodernizacji budynku dydaktycznego przy ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu. Zachęcamy do obejrzenia galerii przedstawiającej zaawansowanie prac. Przypominamy, że umowa ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach została podpisana końcem października ubiegłego roku.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Umowa ze Szpitalem Wojewódzkim

13.03.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku – Białej. Przedmiotem umowy jest przebudowa pomieszczeń Oddziału Patologii Noworodka zlokalizowanych na drugim piętrze Szpitala Wojewódzkiego.   Więcej

Zaawansowanie prac w Rajczy

Stan zaawansowania robót na inwestycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rajczy znajduję się w stadium zamykania etapu robót wykończeniowych wewnątrz budynku. Zakończone zostały prace związane z malowaniem powierzchni ścian oraz sufitów, układaniem gresu oraz montażu drzwi wewnętrznych. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem wykładzin podłogowych, elementów instalacji... Więcej

Oferta skaningu

W 2017r. WODPOL Sp. z o.o. nabyła Skaner Laserowy Faro Focus x130, który jest nowoczesnym urządzeniem do zastosowań w dokumentacji 3D oraz tworzenia wirtualnych spacerów. Cechuje się wysoką prędkością skanowania (ponad milion punktów na sekundę), dużym zasięgiem skanowania nawet do 130m i niskim poziomem szumów.  Przykładowe prace można zobaczyć... Więcej

Podpisanie umowy

23.02.br. WODPOL Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (ul. Medyków 16). Przedmiotem umowy jest II etap robót budowlanych polegających na utworzeniu Centrum Perinatologii. Ogólny zakres prac polegać będzie na... Więcej

WODPOL Sp. z o.o. na podium

W dniach 24-25.02.br. w Łodzi odbyły się XIII Mistrzostwa Polski XIII Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej i Stolarki Budowlanej w halowej piłce nożnej. Reprezentacja firmy WODPOL zajęła III miejsce. Organizatorem Mistrzostw była firma Almar – Sport - jeden z największych organizatorów ogólnopolskich imprez sportowych dla poszczególnych branż zawodowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe... Więcej

Żywiecka Amatorska Liga Piłki Nożnej- zakończenie I rundy

04.02.2018r. odbyła się ostatnia kolejka I rundy Żywieckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Reprezentacja naszej Firmy po rozegraniu 11 kolejek znajduje się na I miejscu w tabeli.  1 Lp. Drużyny Mecze Bramki Punkty 1. WODPOL 11 117-34 31 2. IR-BUD 11 93-46 27 3. ROBIRENT 11 101-57 27 4. SOLARMARK 11 91-48 24 5. OLDBOYS 11 88-52 22 6. BAR&MAR 11 92-72 21 7. THE REDS 11 54-58 15 8. SEWS CABIND 11 58-109 9 9. TM COMPLEX 11 52-108 6 10. MIKRON 11 32-89 5 11. ANT-ŻYWIEC 11 43-75 4 12. HUTCHINSON 11 39-112 4 Więcej

Umowa ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

30.01.2018r. Spółka WODPOL podpisała umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Przedmiotem zadania jest modernizacja sal wykładowych i auli na terenie Zakładów Teorii Medycyny Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Medyków 18.  Więcej

Postęp prac przy budowie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy

Jednym z kontraktów prowadzonych obecnie przez firmę WODPOL Sp. z o.o. jest budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy. Umowa na budowę budynku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Rajczy została podpisana w czerwcu ubiegłego roku. Zapraszamy do obejrzenia zaawansowania postępu prac na koniec stycznia 2018r. 

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Sala gimnastyczna w Imielinie

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć przedstawiająca zaawansowanie prac w Imielinie, gdzie WODPOL Sp. z o.o. buduje salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną. Nowoczesna sala gimnastyczna powstaje przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Zaawansowanie prac w Zabrzu

Trwają prace nad przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych Budynku Głównego w Zabrzu-Rokitnica ul. Jordana 19, dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zaawansowania prac na styczeń 2018r. Nasza Spółka podpisała umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w listopadzie 2015r.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Hol wejściowy- Stadion Śląski

WODPOL Sp. z o.o. w Konsorcjum z Miejskim Przedsiębiorstwem MZUM.PL S.A. wykonała modernizację elewacji oraz przebudowę holu wejściowego pawilonu sportowo – hotelowego na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

grudzień 2017

Podpisanie umowy z Gminą Wisła

08.12.2017r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Wisła. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – etap 1”. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Więcej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny- inwestycja zakończona

Końcem listopada br. zakończone zostały prace na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach (ul. Medyków 16). Przedmiotem zadania była przebudowa z rozbudową na rzecz SOR części budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Miło nam poinformować, że WODPOL Sp. z o.o. uzyskała tytuł „Rekomendowanej Marki Polskiej Gospodarki. Nagroda została przyznana decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. W tym roku Rada Programowa wyłoniła Laureatów Programów: – Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – inicjatywy, której celem jest kreowanie... Więcej

Uroczyste otwarcie przedszkola

10.11.br nastąpiło uroczyste otwarcie wybudowanego przez naszą firmę przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu przy ul. Tetmajera. Uroczystość złożona była z dwóch części. Impreza rozpoczęła się w klubie „Papiernik”, gdzie przedszkolaki wystąpiły ze swoim programem artystycznym.  Druga część uroczystości odbyła się w budynku przedszkola, gdzie zaproszeni goście... Więcej

Zaawansowanie prac w Finlandii

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej zaawansowanie prac na listopad w Finlandii- przebudowa budynków gospodarczych na apartamenty w miejscowości Sarvik w Finlandii.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Zaawansowanie prac w Rajczy

Trwa budowa pawilonu na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy. Obecnie budowa osiągnęła stan surowy – wykonaliśmy pokrycie dachowe i wstawiliśmy okna. Trwają roboty wewnętrzne oraz prace elewacyjne. Zachęcamy do obejrzenia galerii.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Sala hybrydowa – zakończenie prac

W październiku br. nasza firma zakończyła budowę czwartej sali operacyjnej hybrydowej w obrębie Bloku Operacyjnego, budynku Pawilonu Operacyjnego, na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Mecz towarzyski na Stadionie Śląskim

18.10.br. na świeżo oddanym do użytku Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się mecz towarzyski. Spotkanie zostało rozegrane pomiędzy Spółką Stadion Śląski a Przedsiębiorstwem Miejskim MZUM.PL & Podwykonawcami. Wśród Podwykonawców znalazła się reprezentacja WODPOL-u. Mecz zakończył się wynikiem 3:3. Bramki: MZUM Borowiec  Bartosz (2 gole) Stopka  Artur (1 gol) STADION Dyrda  Marek Protasiuk Tomasz Ustupski  Mariusz   Zachęcamy do obejrzenia... Więcej

Stadion Śląski gotowy

WODPOL Sp. z o.o. zakończyła prace na Stadionie Śląskim w Chorzowie, polegające na zadaszeniu widowni oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej Stadionu (dokończenie prac w branżach architektoniczno- budowlanych i konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i sanitarnych). Zapraszamy do obejrzenia galerii.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Budowa przedszkola zakończona

WODPOL Sp. z o.o. zakończyła budowę przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu. „Budowa nowego przedszkola w Żywcu" to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Zachęcamy do obejrzenia galerii.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Budowa sali operacyjnej hybrydowej

29.08.2017r. w Katowicach WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Katowickim Centrum Onkologii. Przedmiotem umowy jest budowa czwartej sali operacyjnej hybrydowej w obrębie Bloku Operacyjnego, budynku Pawilonu Operacyjnego, na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27. Więcej

Podpisanie umowy z PZOL w Międzybrodziu Bialskim

21.08.2017r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z PZOL Sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Przedmiotem umowy jest remont i rozbudowa istniejącego budynku B (budowa dźwigu osobowego) w Międzybrodziu Bialskim. W zakres robót wchodzi wykonanie m. in. następujących prac: roboty ziemne, fundamenty, izolacje, ściany żelbetowe, konstrukcje żelbetowe i... Więcej

Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy- postęp prac

Trwa budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy. Zapraszamy do obejrzenia galerii przedstawiającej zaawansowanie prac na sierpień 2017r. Umowa na budowę budynku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Rajczy została podpisana w czerwcu br.  

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]     Więcej

Zaawansowanie prac na Stadionie Śląskim

Trwają intensywne prace przy modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Nasza Spółka realizuje tam roboty, które dotyczą zadaszenia widowni i wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej. Poniższa galeria przedstawia zaawansowanie prac na koniec lipca br.   Informacje prasowe: Stadion Śląski ma zgodę na użytkowanie! Powstaje bieżnia       

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Zaawansowanie prac w Imielinie

Trwają prace przy budowie Sali gimnastycznej w Imielinie. Przedmiotem zadania jest budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej zaawansowanie prac na początek lipca 2017r.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Budowa przedszkola coraz bliżej końca

Trwają intensywne prace przy budowie przedszkola przy ul. Tetmajera w Żywcu. Ukończenie prac planowane jest na najbliższe dwa miesiące. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających zaawansowanie prac na koniec czerwca .   Informacje prasowe: [Miasto Żywiec] Powstaje nowe przedszkole przy ul. Tetmajera [SuperNowa] Powstaje nowe przedszkole przy ul. Tetmajera [Wyborcza] Powstaje nowoczesne przedszkole dla 150 dzieci. Koszt: 7... Więcej

W Stryszawie powstaje nowoczesna hala sportowa –zaawansowanie prac

W lutym br. nasza Spółka podpisała umowę z Gminą Stryszawa, której przedmiotem jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Stryszawie.W hali znajdzie się boisko ze sztuczną nawierzchnią, scena oraz trybuny na 240 osób. Ponadto wykonane zostanie zaplecze socjalne. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetowych gminy oraz z dofinansowania z... Więcej

Podpisanie umowy ze Szpitalem Wojewódzkim

13.06.2017r. Spółka WODPOL zawarła umowę ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku Białej. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Więcej

Podpisanie umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym

12.06.2016r. w Katowicach została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w przedmiocie „Utworzenie Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”. WODPOL jako generalny wykonawca  zrealizuje roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową na rzecz SOR części budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu... Więcej

Zaawansowanie prac przy budowie przedszkola

Trwają prace przy budowie przedszkola integracyjnego w Żywcu. Ku końcowi zbliżają się prace związane z izolacją termiczną ścian zewnętrznych, na dachu zainstalowano instalację fotowoltaiczną. Przygotowane są wszystkie instalacje, wylewki, a także tynki i gładzie. W części pomieszczeń położono płytki i trwają dalsze prace wykończeniowe. Budowa przedszkola została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego... Więcej

Najlepsi uczniowie murarstwa z Żywca

W dniach 15-18.05.2017r. w Pasłęku odbył się XIV Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w zawodzie - Bezpieczny w Pracy". Ponad 500 uczestników z całej Polski zmierzyło się w tegorocznej edycji konkursu zorganizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy. Celem konkursu  było przede wszystkim podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych oraz kształtowanie prawidłowych... Więcej

Podpisanie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

 13.04.20167r. firma WODPOL podpisała umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Przedmiotem umowy jest przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi I-go piętra segm. C-2 Zakładów Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach po Zakładzie Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej dla potrzeb Katedry Histologii i Embriologii w Katowicach- Ligocie przy ul.... Więcej

Zaawansowanie prac w Zabrzu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej postęp prac w Zabrzu, gdzie WODPOL Sp. z o.o. wykonuje przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych Budynku Głównego w Zabrzu, dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Więcej

Podpisanie umowy w Stryszawie

07.02.2017r. nasza Spółka podpisała umowę z Gminą Stryszawa, której przedmiotem jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Stryszawie.   Informacje prasowe: sucha24.pl www.beskidzka24.pl Więcej

listopad 2016

Podpisanie umowy z Katowickim Centrum Onkologii

WODPOL Sp. z o.o. zawarła umowę, której przedmiotem jest przebudowa pomieszczeń oddziału łóżkowego na 1 piętrze budynku byłego Oddziału Dermatologii dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz pomieszczeń na parterze budynku byłego Oddziału Dermatologii oraz Centralnej Izby Przyjęć dla potrzeb dwóch Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii... Więcej

Prace przy budowie przedszkola coraz bardziej zaawansowane

Trwa budowa budynku Przedszkola nr 1 w Żywcu – Zabłociu. Umowa z Miastem Żywiec została podpisana w lipcu br. Wybudowane zostaną  sale zajęć z zapleczem, sale dydaktyczne, sala audiowizualna, szatnia, pokój administracyjny, kuchnia z zapleczem, pomieszczenie konserwatora i pomieszczenia socjalne dla personelu oraz kotłownia.W budynku znajdować się będzie również... Więcej

Inwestycje w Finlandii

Nasza Spółka świadcząc szeroki zakres usług związanych z pracami budowlanymi, remontowymi i wykończeniowymi, działa nie  tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami. Rozpoczęliśmy realizację dwóch kontraktów w Finlandii. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy budynków fabryki obuwia na apartamenty, a drugi przebudowy budynków gospodarczych na apartamenty.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC"... Więcej

Postęp prac w Zabrzu

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż Budynku Głównego w Zabrzu-Rokitnica ul. Jordana 19, dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.   Galeria postępu przebudowy:   Więcej

Medal Pamiątkowy Miasta Żywca

Miło nam poinformować, że 27.10.2016r. podczas Sesji Rady Miasta firma WODPOL Sp. z o.o. została nagrodzona Medalem Pamiątkowym Miasta Żywca. Medal oraz akt nadania medalu wręczyli Burmistrz Miasta – Pan Antoni Szlagor oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Greń.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]   Więcej

Otwarcie Sali Widowiskowo – Koncertowej w Jaworznie

17.10.2016r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie odbyło się uroczyste otwarcie Sali Widowiskowo – Koncertowej. Wydarzenie zostało połączone z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz Tygodniem Otwarcia Sali. WODPOL Sp. z o.o.  wykonała przebudowę i remont sali kinowej wraz z zapleczem i zmianą funkcji na salę widowiskowo –... Więcej

WODPOL Sp. z o.o. uhonorowana tytułem „Rzetelni w Biznesie”

30 września 2016 roku w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. W  czasie uroczystości przedstawieni zostali Laureaci Programów „Samorządowa Marka Roku” oraz „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w... Więcej

Umowa z Miastem Żywiec

11.07.2016r. w Urzędzie Miasta Żywiec podpisaliśmy umowę na „Budowę budynku przedszkola nr 1 w Żywcu – Zabłociu”. Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)jak również ze środków budżetu Miasta Żywca.   Informacje prasowe: http://www.zywiec.pl/

Strona główna
http://zywiec.naszemiasto.pl/ Więcej

Podpisanie umowy w Szczyrku

WODPOL Sp. z o.o. 28.06.2016r. podpisała z gminą Szczyrk umowę na wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk- Dunacie (Etap I –zabezpieczenie potoku). Więcej

Podpisanie umowy w Katowicach

WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę windy w północnym skrzydle szpitala SP ZOZ MSWiA w Katowicach.Nasza firma wykona prace projektowe i roboty budowlane w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia i dopuszczenia do pracy nowej windy z napędem elektrycznym dla osób niepełnosprawnych z możliwością transportu łóżek szpitalnych. Zakres umowy... Więcej

Prace na Stadionie Śląskim

06.06.2016r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap 1 – dokończenie prac w branżach architektoniczno- budowlanych i konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i sanitarnych”. Umowa na realizację tego zadania została podpisana z Przedsiębiorstwem Miejskim... Więcej

Remont w Jaworznie

Trwa generalny remont sali widowiskowo – kinowej, znajdującej się w budynku dzisiejszego Młodzieżowego Domu Kultury. Zapraszamy do zapoznania się artykułami dotyczącymi postępu prac.   http://mdk.jaw.pl/sciany-na-ukonczeniu/#more-10463   http://mdk.jaw.pl/gospodarska-wizyta/ Więcej

Podpisanie umowy w Imielinie

15.03.2016r. nasz firma podpisała umowę z Urzędem Gminy Imielin. Przedmiotem zadania jest budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Więcej

Umowa ze Szpitalem Pediatrycznym podpisana

29.02.2016r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę ze Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku Białej. Przedmiotem zadania jest kompleksowa ter modernizacja V Pawilonu Szpitala oraz budowa instalacji fotowoltaicznej. Umowa zostanie sfinansowania dzięki finansowanemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.   Informacje prasowe: Szpital Pediatryczny będzie... Więcej

Otwarcie w Katowickim Centrum Onkologii

25.02.2016r. odbyło się uroczyste otwarcie Pawilonu Operacyjnego Katowickiego Centrum Onkologii oraz nowej Pracowni Tomografii Komputerowej. Wodpol Sp. z o.o. była wykonawcą Pracowni Tomografii Komputerowej.   Informacje prasowe: Katowickie Centrum Onkologii Nowy pawilon w Katowickim Centrum Onkologii. Pierwsze zabiegi w poniedziałek Nowy blok operacyjny i rozbudowa. Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się właśnie o pawilon operacyjny Nowoczesny... Więcej

Kaplica cmentarna w Łodygowicach

17.02.2016r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kaplicy cmentarnej w Łodygowicach Górnych”. Inwestorem zadania jest spółka komunalna Eco Team Service. Informacje prasowe: Rozpoczynamy budowę Kaplicy Cmentarnej Łodygowice Górne: Rusza budowa Kaplicy Cmentarnej Aktualności Więcej

Uroczystość KPPSP w Żywcu

04.02. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia pojazdów oraz sprzętu pożarniczego. Podczas uroczystości nasza Firma otrzymała podziękowanie za wsparcie inicjatyw wyposażenia KPSP w Żywcu. W październiku ubiegłego roku zakończył się remont KPSP w Żywcu, którego firma Wodpol była wykonawcą. Informacje prasowe:   Nowy nabytek żywieckich... Więcej

listopad 2015

Umowa z Gminą Jaworzno

17.11.2015r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Gminy Jaworzno – Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie.  WODPOL Sp. z o.o.  wykona przebudowę i remont sali kinowej wraz z zapleczem i zmianą funkcji na salę widowiskowo – koncertową na 370 miejsc oraz rozbudowę  o windę w budynku Młodzieżowego Domu... Więcej

Podpisanie umowy w Zabrzu

16.11.2015r. nasza Spółka podpisała umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.  Przedmiot umowy obejmuje przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych Budynku Głównego w Zabrzu dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu. ŚUM w Katowicach to jedna z największych uczelni medycznych... Więcej

Hala w Zarzeczu otwarta

13.11.2015r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu odbyły się uroczystości  jubileuszowe z okazji 110-lecia Zespołu Szkolnego- Przedszkolnego w Zarzeczu. Uroczystości były połączone z otwarciem nowej hali sportowej, która została wybudowana przez naszą Firmę.   Informacje prasowe: http://www.lodygowice.pl/newsp/1087-Nowa-sala-gimnastyczna.html http://zywiec.naszemiasto.pl/artykul/sala-gimnastyczna-w-zarzeczu-otwarta-zdjecia,3571922,art,t,id,tm.html       Więcej

Remont Straży zakończony

Nasza firma wykonała remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży Państwowej przy ul. Objazdowej 2 w Żywcu. Umowa z KPPSP w Żywcu została podpisana w czerwcu br. , prace zostały zakończone w październiku br.  Zakres prac obejmował termomodernizację budynków Państwowej Straży Pożarnej, w tym między innymi: - docieplenie ścian i stropów oraz... Więcej

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzeczu

13.11.2015r. odbędą się uroczystości jubileuszowe z okazji 110-lecia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu. W tym dniu zostanie również  poświęcona nowa sala gimnastyczna. Umowa z Gminą Łodygowice na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu została podpisana w maju br. Zamówienie zostało współfinansowane przez Unię Europejską z... Więcej

Otwarcie hali w Szczyrku

17.09.2015r. w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku odbędzie się uroczyste otwarcie nowej hali sportowej. Nasza firma wykonała wielofunkcyjną halę sportową wraz z zapleczem socjalnym  na terenie COS-OPO w Szczyrku. Wyposażenie hali stanowią profesjonalne urządzenia i sprzęt sportowy, posiadające certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych. Wodpol Sp. z o.o. na... Więcej

Podpisanie umowy w Katowicach

W sierpniu 2015r. Wodpol Spółka z o.o. podpisała umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) w Katowicach. Nasza firma wykona prace projektowe i roboty budowlane w zakresie stworzenia systemu oddymiania klatek schodowych i drzwi przeciwpożarowych w budynkach szpitala i przychodni w SP ZOZ MSW w Katowicach. Więcej

Straż Pożarna- podpisanie umowy

18.06.2015r. nasza Firma podpisała umowę z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Zakres prac obejmuje termomodernizację budynków Państwowej Straży Pożarnej, w tym między innymi: - docieplenie ścian i stropów oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i bram garażowych budynku głównego i garażu, - docieplenie ścian i stropu oraz wymianą stolarki okiennej... Więcej

Malarz Roku Dekoral

Miło nam poinformować, że Spółka Wodpol otrzymała tytuł Finalisty Konkursu Malarz Roku Dekoral 2014. Nasza firma została doceniona za wykonaną przebudowę kliniki chirurgii, bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie- Skłodowskiej w Krakowie. Malarz Roku Dekoral 2014 to już piąta edycja konkursu, który... Więcej

Otwarcie Ośrodka Edukacyjno – Oświatowego w Jeleśni

     30.maja 2015r. odbędzie się uroczyste otwarcie  Ośrodka Religijno – Kulturalnego, który powstał na terenie zabytkowej plebanii w Jeleśni. Na czas uroczystości zaplanowano zwiedzanie Ośrodka wraz z jego poświęceniem oraz nabożeństwo majowe i Mszę św. pod przewodnictwem i homilią Księdza Biskupa Ordynariusza Romana Pindla.     W wyremontowanym budynku... Więcej

Podpisanie umowy w Łodygowicach

22.05.2015r. Wodpol Sp. z o.o. podpisała z Urzędem Gminy Łodygowice umowę na roboty budowlane pod nazwą „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu”. Powyższe zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.   Informacje prasowe: http://zywiec.naszemiasto.pl/artykul/sala-gimnastyczna-w-zarzeczu-budowa-rozpoczeta-zdjecia,3402539,artgal,t,id,tm.html Więcej

Podpisanie umowy w Węgierskiej Górce

Wodpol  Sp. z o.o. zrealizuje roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni na ulicy Wyspiańskiego w Węgierskiej Górce. Umowa z Gminą Węgierska Górka została podpisana 19.03.br. Więcej

Zabytkowa plebania w Jeleśni

i_Plebania w Jeleśni

Spółka Wodpol w lutym 2015. zakończyła kompleksowy remont konserwatorski budynku zabytkowej plebanii przy Parafii św. Wojciecha w Jeleśni, z jednoczesnym utworzeniem w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum Wymiany Kulturalnej. Prace wykonywane były w ramach Projektu objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Na realizację tego zadania nasza Spółka w maju 2014r. podpisała umowę z Akcją Katolicką Diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Więcej

Wodpol Firmą 2014 roku

27.02.2015r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się 14-ta Gala konkursu „Sukces na Śląsku” – coroczna uroczystość wręczenia wyróżnień przyznanych firmom i menedżerom . Gala odbyła się pod Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Pana Piotra Litwy.   Wyróżnienia  w konkursie organizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów zostały wręczone w następujących kategoriach: -... Więcej

Zwiedzanie zamku

Z okazji zakończonego remontu, w dniu 22 stycznia br. w  Zamku w Łodygowicach odbyła się konferencja pn. „Od Państwa Łodygowickiego do współczesności – dzieje zamku w Łodygowicach”. Warto podkreślić, ze budynek zamku można nieodpłatnie zwiedzać od 26 stycznia do 30 stycznia w godz. 15:00-20:00 oraz od 31 stycznia do 1... Więcej

Zamek w Łodygowicach po modernizacji

Zamek w Łodygowicach po modernizacji Zakończona została modernizacja zamku w Łodygowicach, w ramach projektu pn.: „Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko – słowackich centrów kultury”. Zamówienie to zostało współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W maju 2014r. spółka Wodpol podpisała z Urzędem Gminy Łodygowice... Więcej

grudzień 2014

Podpisanie umowy ze Szpitalem Pediatrycznym

Nasza spółka podpisała umowę ze Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku Białej. Umowa dotyczy remontu i przebudowy pomieszczeń położonych na II piętrze Pawilonu nr 2 na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala. Informacje prasowe

Więcej

Przebudowane Centrum Onkologii Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie oddane do użytku

W ramach podpisanej 8.11.2013r. umowy z Centrum Onkologii, firma Wodpol wykonała prace związane z przebudową pomieszczeń Klinki Chirurgii, Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dostosowaniem istniejących klatek schodowych do wymogów przeciw pożarowych oraz wykonaniem instalacji wewnętrznych (c.o., wod-kan., wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne i inst. elektryczne), wraz z... Więcej

Przebudowa Szpitala w Katowicach

Nasza spółka zaprojektowała i wykonała przebudowę budynku Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb apteki szpitalnej. Prace rozpoczęto w lutym 2014r., natomiast zakończono w październiku 2014r.

Więcej

Otwarcie lądowiska

07.11.2014r. w Siemianowicach Śląskich otwarto lądowisko dla śmigłowców sanitarnych, które jest zlokalizowane nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń. Inwestycja ta stanowiła kontynuację rozbudowy CLO. Nowoczesne lądowisko będzie pełnić funkcję lądowiska sanitarnego dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nasza spółka w imieniu Konsorcjum Firm: WODPOL Sp. z o.o. (Lider... Więcej

Otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej w Imielinie

17 października 2014. odbyło się uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej w Imielinie. Inwestycja, która zapewni dostęp do bazy sportowej zarówno uczniom imielińskich szkół, jak i mieszkańcom, została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nasza spółka w marcu 2012r. podpisała umowę na budowę Hali, natomiast w sierpniu 2014. roboty budowlane zostały zakończone.

Więcej

Gala Przedsiębiorczości

11.10.2014 w Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu odbyła się Gala Przedsiębiorczości z okazji 25 – lecia polskiej transformacji. Wydarzenie było okazją do uhonorowania przedsiębiorców z miasta Żywca i okolic w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości. W gronie wyróżnionych znalazła się również Firma Wodpol Sp. z o.o. Nagrodę w... Więcej

Modernizacja obiektu sportowego w Węgierskiej Górce

W ramach konsorcjum firm, wspólnie z firmą TOP SPORT, w Urzędzie Gminy Węgierska Górka podpisana została umowa na modernizację obiektu sportowego na potrzeby stadionu lekkoatletycznego, służącego rozwojowi dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Więcej

Remont konserwatorski budynku zabytkowej plebani

Podpisanie umowy pomiędzy Akcją Katolicką Diecezji Bielsko – Żywieckiej a naszą firmą. W siedzibie spółki podpisano umowę, której przedmiotem jest kompleksowy remont konserwatorski budynku zabytkowej plebani przy Parafii Świętego Wojciecha w Jeleśni z jednoczesnym utworzeniem w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum Wymiany Kulturowej. Planowany termin zakończenia zadania 31.01.2015

Więcej

Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Łodygowice

Przedmiotem umowy jest modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu pn. ”Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury” . Zamówienie współfinasowane z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka – 2007-2013.   Więcej

Spółka podpisała umowę na budowę lądowiska

Spółka w imieniu Konsorcjum Firm: WODPOL sp. z o.o. z siedziba w Żywcu – Lider Konsorcjum, MAWILUX SA z siedzibą w Ładach – Członek Konsorcjum, podpisała umowę na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych, zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Więcej

Wesołych Świąt

Spokojnych, radosnych, spędzonych w miłej i rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym roku życzy Zarząd i Pracownicy Wodpol Sp. z o.o. Więcej

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach otworzyło dziś nowy budynek

CLO w Siemianowicach przy okazji obchodów 15-lecia powstania otworzyło dziś nowy budynek, którego budowa trwała od 2009 roku. Wiadomo, że w przyszłym roku dobudują do niego lądowisko dla helikopterów. CLO w Siemianowicach: Centrum Leczenia Oparzeń już otwarte. Dziś przy okazji obchodów 15-lecia powstania "oparzeniówki" otwarto nowy budynek, do którego zostaną... Więcej

Rozstrzygnięcia IV edycji Konkursu Firma Roku 2013

W Sali Koncertowej Państwowej i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu rozstrzygnięta została IV edycja Konkursu Firma Roku 2013.   Kapituła Konkursu w składzie: Prezydent Bielska – Białej Jacek Krywult, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk, Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński, przyznała Tytuł FIRMA ROKU 2013 powiatu żywieckiego naszej Firmie. DZIĘKUJEMY!   Dziękujemy... Więcej

Zdobycie nagrody i tytułu „Kryształ Przetargów Publicznych 2013r”

Kryształy Przetargów Publicznych to prestiżowe nagrody miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Celem nagród jest promowanie dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych i podkreślanie wartości racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.    Wręczenie Kryształów Przetargów Publicznych odbyło się 14 października 2013 r. w Jachrance, w trakcie uroczystej gali otwierającej VIII FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH. Kapituła wyłoniła laureatów spośród... Więcej

Oddanie zrealizowanej inwestycji w Cieszynie

Oddanie zrealizowanej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy pomieszczeń w pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym oraz pawilonie Łóżkowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Więcej

wrzesień 2013

INFORMACJA

W związku z awarią jednej z linii telefonicznych bardzo prosimy o kontakt na numer 33 861-80-92. Przepraszamy za utrudnienia.  Więcej

Podpisanie umowy – Prace badawcze dla uszczelnienia istniejącej sieci

Podpisanie umowy – Prace badawcze dla uszczelnienia istniejącej sieci – Kontrakt nr 10 w ramach Projektu: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej będących w eksploatacji przez poszczególne Gminy usługi polegającej na wykonaniu prac badawczych, określających stopień rozszczelnienia sieci... Więcej

Podpisanie umowy

Przedmiot umowy: Zagospodarowanie otoczenia historycznego schronu bojowego Wędrowiec na przygranicznym szlaku. Więcej

listopad 2012

Gazele Biznesu 2012

W Sosnowcu odbyła się odbyła się uroczysta Gala Gazele Biznesu 2012. W trakcie Gali nagrodzone zostały najszybciej rozwijające się firmy z województwa opolskiego i śląskiego. Nagrodę w imieniu spółki odebrał Prezes zarządu - Adam Marszałek Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia: Gazele Biznesu 2012   Więcej

Podpisanie umowy w Cieszynie

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Pawilonów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Więcej