Praca

Wiedza, umiejętności i zaangażowanie naszych pracowników to nasze największe atuty.  

zobacz aktualne oferty pracy

Kierownik Robót

Zakres obowiązków: organizacja i nadzór nad realizacją prac budowlanych, współpraca z Inwestorem i innymi podmiotami zewnętrznymi, koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców kontrola kosztów prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego realizacja procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP prowadzenie dziennika budowy wsparcie i bezpośrednia... Więcej

Kierownik Robót Elektrycznych

ZAKRES CZYNNOŚCI uczestnictwo w realizacji projektów inwestycyjnych koordynacja robót instalacyjnych przy udziale firm podwykonawczych tworzenie harmonogramów robót i zachowanie terminowości ich wykonania odbiór robót, nadzór nad dokumentacją techniczną (dokumentacja projektowa, plany, atesty, etc.) uzgodnienie dokumentacji do odbioru projektu oraz przestrzeganie wyznaczników w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa pracy   WYMAGANIA Uprawnienia... Więcej

Inżynier Budowy

Obowiązki: ścisła współpraca z Kierownikiem budowy, nadzór i koordynacja prac na wyznaczonym odcinku, weryfikacja robót i obmiarów podwykonawców, przygotowywanie zestawień i zamówień materiałów, znajomość i weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej, nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, praca na terenie województwa śląskiego.   Nasze wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie na podobnym stanowisku przy realizacji obiektów kubaturowych, ... Więcej