Podpisanie umowy z American Heart of Poland

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy z American Heart of Poland

W dniu 30 września 2021 w Katowicach zostały zawarte dwie umowy z American Heart of Poland – Polsko-Amerykańską Kliniką Serca. Przedmiotem tych umów jest „Dostosowanie sali hemodynamiki dla potrzeb AHOP S.A. oraz wytycznych Siemens na oddziale w Gnieźnie przy ul. 3 maja 37, a także w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13”. Składając swój podpis Klinikę Seca reprezentowali członkowie zarządu Pan Piotr Czyż oraz Pan Paweł Kaźmierczak, zaś przedstawicielami firmy WODPOL są Prezes Zarządu Pan Adam Marszałek i Wiceprezes Pani Zuzanna Konieczny. 

Powrót do Wpisy