Umowa z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym

Powrót do Wpisy

Umowa z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym

28 kwietnia 2022 roku WODPOL sp. z o.o. podpisał kolejną umowę z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym. Prace mają obejmować roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające związane z przebudową, rozbudową i remontem WSP w Andrychowie. 

Powrót do Wpisy