Budowa Budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni

Powrót do Wpisy

Budowa Budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni

Dziś tj. 9 lipca 2021 roku spod pióra Pełnomocnika firmy WODPOL Pana Macieja Kołtonowicza oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni Pana Jarosława Kycia wyszła umowa na wybudowanie nowego budynku na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym, które będzie wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych, głównie z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Przedmiotem umowy będzie również wykonanie prac instalacyjno-montażowych.

Powrót do Wpisy