Podpisanie umowy na adaptację budynku przy ul. Na Kozłówce 25 w Krakowie

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy na adaptację budynku przy ul. Na Kozłówce 25 w Krakowie

W Krakowie dn. 14.09.2021 została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Pełnomocnikiem WODPOL Panem Maciejem Kołtonowiczem. Przedmiotem umowy jest adaptacja budynku z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne przy ul. Na Kozłówce 25 w Krakowie. 

Powrót do Wpisy