Kontynuacja Budowy Centrum Sportu Rekreacji i Wypoczynku Wodnego

Powrót do Wpisy

Kontynuacja Budowy Centrum Sportu Rekreacji i Wypoczynku Wodnego

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu 11.12.2023r. została podpisana umowa z Gminą Węgierska Górka na kontynuację budowy Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego.

Swoje podpisy złożyli Prezes Zarządu Spółki WODPOL Sp. z o.o. – Pan Adam Marszałek oraz Wójt Gminy Węgierska Górka- Pan Piotr Tyrlik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Pani Lucyny Sporek.

Źródło:
https://wegierska-gorka.pl/item/7496-ii-etap-prac-zadania-pn-budowa-centrum-sportu-rekreacji-i-wypoczynku-wodnego

Powrót do Wpisy