Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich

Powrót do Wpisy

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich

W dniu 10 czerwca 2021 roku Prezes WODPOL Pan Adam Marszałek podpisał umowę z Gminą Siemianowice Śląskie reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Gładysz oraz Pana Krzysztofa Rycmana pn. „Niskoenergetyczne Budynki Użyteczności Publicznej (Zespół Szkół Sportowych – Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałowickiej w Siemianowicach Śląskich).

                Przedmiotem umowy jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.    

fot: Szymon Duczek 

Powrót do Wpisy