Społeczna odpowiedzialność

Żadna firma nie działa w próżni. Budowanie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego i atmosfery rozwoju musi obejmować nie tylko naszych Klientów i partnerów handlowych, ale także społeczność, wśród której działamy. Tylko w sieci wzajemnego wsparcia, solidarności i zaufania tworzy się prawdziwie dynamiczne środowisko, które wpływa na podniesienie jakości życia i rozwój osobisty każdego z nas. Dlatego WODPOL Sp. z o.o. aktywnie wspiera akcje charytatywne i kulturalne prowadzone na terenie naszego miasta i powiatu, m.in.:

  • pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych
  • wspieranie szkół, przedszkoli, żłobków oraz ośrodków wychowawczych

PODZIĘKOWANIA