Umowa na adaptację pomieszczeń Szpital Powiatowy w Zawierciu

Powrót do Wpisy

Umowa na adaptację pomieszczeń Szpital Powiatowy w Zawierciu

W dniu 08.03. 2022 została podpisana kolejna umowa z Szpitalem Powiatowym w Zawierciu. Będzie ona obejmować Adaptację pomieszczeń części drugiego piętra w segmencie B, w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. 

Powrót do Wpisy