Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Powrót do Wpisy

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Okres wakacyjny to intensywny, ale i przyjemny czas dla spółki WODPOL. W lipcu oraz sierpniu mieliśmy przyjemność podpisać dwie umowy z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Obie umowy zostały podpisane przez Dyrektor CPiT w Bystrej – Panią Urszulę Kuc oraz Prezesa Spółki WODPOL – Pana Adama Marszałka. 

Zadaniem naszej firmy będą: 

Prace instalacyjne oraz niezbędne prace ogólnobudowlane w zakresie określonym szczegółowo w przedmiarach robót w ramach projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w związku z COVID-19” – etap 1 projekt dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim reprezentującym Skarb Państwa.

a także:

Prace ogólnobudowlane i instalacyjne wraz z montażem wyposażenia technologicznego – przebudowa i modernizacja Pawilonu 4, w ramach projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Województwa Śląskiego.

Powrót do Wpisy