Współpraca z Telewizją Polską

Powrót do Wpisy

Współpraca z Telewizją Polską

Wraz z naszym konsorcjantem PBO Śląsk podjęliśmy się kolejnego projektu dla TVP S.A. 

Mowa tu o podpisaniu umowy na  „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wytworzenie
składnika aktywów trwałych poprzez wybudowanie nowej siedziby Oddziału
Terenowego w Olsztynie w systemie „zaprojektuj-buduj” według ujednoliconych
standardów TVP”. 

 

Powrót do Wpisy