Modernizacje przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Powrót do Wpisy

Modernizacje przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu, zlokalizowany przy ul. Miodowej 14 wzbogaci się w nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością a to wszystko za sprawą umowy zawartej w dniu 04.05.2023r. pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala Pana Piotra Zachariasiewicza a Spółką WODPOL, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Adama Marszałka.

Umowa obejmuje wykonanie dojścia i parkingu do szpitala dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością, wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż przepompowni wody deszczowej i studzienek betonowych.

Powrót do Wpisy