Rozwój przedsiębiorstwa

WODPOL Sp. z o.o. realizuje projekt „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań TIK – elektronicznego obiegu dokumentów oraz technologii BIM” finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wdrożenie rozwiązań informatycznych, które wpłyną na optymalizację najważniejszych procesów biznesowych w firmie WODPOL. Wartość projektu: 129.392,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 64.696,00 zł.