Referencje

Firma WODPOL w czasie długoletniej działalności na rynku budowlanym zdobyła zaufanie wielu Inwestorów. Prezentujemy referencje Klientów oraz Partnerów, którzy nam zaufali. Poniższa lista świadczy o ich zadowoleniu odnośnie świadczonych przez nas usług.


Postaw na indywidualne podejście do każdego klienta.pełny potencjał techniczny.wykwalifikowaną kadrę.rozwój.doskonalenie swoich umiejętności.inwestycje w zaplecze sprzętowe.rzetelność w wykonywaniu zadań.uczciwość w stosowaniu prawa.partnerstwo.budowanie wzajemnych relacji.perfekcjonizm.przestrzeganie zasad etyki.łamanie kanonów myślenia.


 Jako obiekt ochrony zabytkowej, prace były prowadzone zgodnie z projektem konserwatorskim i pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykonane przez Nich roboty nie budzą zastrzeżeń pod względem technicznym. Wykonane zostały zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i zakończone w ustalonym terminie. Zakład dysponuje odpowiednią bazą sprzętową oraz wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą do wykonania w/w robót. Wykonawca udowodnił swą wszechstronność i pełny profesjonalizm w realizacji powierzonego zadania, a także całkowite przygotowanie do stosowania nowoczesnych technik i materiałów budowlanych. 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Rychwałdzie

Całość robót została wykonana z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zgodnie ze sztuką budowlaną. Podkreśleniu zasługuje bezkolizyjne prowadzenie remontu z pracą szpitala. 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza w Piekarach Śląskich

 Przedstawiciele firmy uczestniczyli zawsze aktywnie przy uzgodnieniach, wyjaśnieniach oraz przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów jak również prezentując przy tym wraz ze swoimi pracownikami duży profesjonalizm i dobrą organizację pracy. Sumienna postawa Wykonawcy stworzyła warunki do dobrego jakościowo i terminowego wykonania prac, co ma istotne znaczenie przy pracach zlecanych w trybie ustawy zamówień publicznych oraz, co istotne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce

Roboty wykonane zostały bez zastrzeżeń, bezusterkowo i zgodnie z harmonogramem. O prawidłowości i terminowości wykonanych prac decydowało przede wszystkim bardzo wysokie wykwalifikowanie personelu wykonującego zadanie, posiadanie nieodzownego sprzętu oraz bardzo dobra organizacja pracy. 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach

 Pracę wykonano zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu, fachowo, dotrzymując terminów umownych. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz grupy montażowe, które wykonały zlecony zakres robót z należytą starannością. 

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Gorące podziękowania za zaangażowanie oraz szybką i sprawną pracę przy budowie Hali Traków wraz ze stolarnią. Pomimo ciężkich warunków prace zostały ukończone dwa tygodnie przed ustalonym terminem odbioru, dzięki czemu wcześniej uruchomiliśmy produkcję na nowych obiektach. 

Dyrekcja Zakładu Wyrobów Drzewnych PRO-DREWEX

REFERENCJE