Odprowadzenie Ścieków Sanitarnych Gmina Lipowa

Powrót do Wpisy

Odprowadzenie Ścieków Sanitarnych Gmina Lipowa

W dniu 30 marca 2021 roku Wiceprezes Zarządu WODPOL Pani Zuzanna Konieczny podpisała umowę ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Małgorzatę Bieszczad. Wedle tej umowy zostanie wykonane odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez nowy rurociąg grawitacyjny z gm. Lipowa.

 

Powrót do Wpisy