Kierownik Robót

Powrót do Wpisy

Kierownik Robót

Zakres obowiązków:

 • organizacja i nadzór nad realizacją prac budowlanych,
 • współpraca z Inwestorem i innymi podmiotami zewnętrznymi,
 • koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców
 • kontrola kosztów
 • prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego
 • realizacja procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP
 • prowadzenie dziennika budowy
 • wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Kontraktu i Kierownikiem Budowy
 • dobra umiejętność planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym
 • znajomość przepisów prawa budowlanego mile widziana
 • znajomość MS Office, MS Project, AutoCAD,
 • umiejętności współpracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia budowlane
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • zaangażowanie i dyspozycyjność

Miejsce pracy: województwo Śląskie

Spółka oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny wymiar czasu pracy
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie ustalane indywidualnie w zależności od posiadanych uprawnień oraz umiejętności oraz system premiowy uzależniony od osiąganych przez pracownika efektów,
 • oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • oferujemy samochód służbowy wraz z pełnym pakietem biurowym

Dodatkowo, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:

kadry@wodpol.zywiec.pl

tel. 33 861 85 27

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji należy zawrzeć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem danych osobowych jest WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24
 2. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem bieżącej oraz po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji.
 3. Każdy kandydat do pracy ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawienia.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy, w celach związanych z procesem rekrutacji do WODPOL Sp. z o.o.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty, które zwrócą się
  z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z procesu rekrutacji;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.”
Powrót do Wpisy