Inżynier Budowy

Powrót do Wpisy

Inżynier Budowy

Obowiązki:

 • ścisła współpraca z Kierownikiem budowy,
 • nadzór i koordynacja prac na wyznaczonym odcinku,
 • weryfikacja robót i obmiarów podwykonawców,
 • przygotowywanie zestawień i zamówień materiałów,
 • znajomość i weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP,
 • praca na terenie województwa śląskiego.

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku przy realizacji obiektów kubaturowych,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i branży budowlanej,
 • podstawowa umiejętność opracowywania kosztorysów,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office w tym MS Project, AutoCad,
 • prowadzenie procesów odbiorowych,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • odpowiedzialność i samodzielność w realizacji zadań.

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą,
 • przyjazną atmosferę w młodym, ambitnym zespole,
 • ciekawe wyzwania realizacyjne,
 • dużą samodzielność w działaniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu

Lokalizacja: Katowice, Rybnik, Krzeszowice 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy Kierownik Robót
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego z terminem jego zakończenia
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego.

 

 

Powrót do Wpisy