Kierownik Robót Elektrycznych

Powrót do Wpisy

Kierownik Robót Elektrycznych

ZAKRES CZYNNOŚCI

 • uczestnictwo w realizacji projektów inwestycyjnych
 • koordynacja robót instalacyjnych przy udziale firm podwykonawczych
 • tworzenie harmonogramów robót i zachowanie terminowości ich wykonania
 • odbiór robót, nadzór nad dokumentacją techniczną (dokumentacja projektowa, plany, atesty, etc.)
 • uzgodnienie dokumentacji do odbioru projektu oraz przestrzeganie wyznaczników w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa pracy

 

WYMAGANIA

 • Uprawnienia budowlane
 • Wykształcenie wyższe techniczne (instalacje elektryczne)
 • Doświadczenie przy realizacji inwestycji budowlanych
 • Znajomość programów: MS Projekt, MS Office, AutoCAD
  • Znajomość rynku budowlanego i inwestycyjnego
  • Praktyczna znajomość prawa budowlanego
  • Znajomość programów: MS Projekt, MS Office
  • Umiejętność prowadzenia rozmów z inwestorami, inspektorami nadzoru, podwykonawcami
  • Skuteczność i konsekwencja w działaniu
  • Prawo jazdy kat. B
  • Dyspozycyjność

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy Kierownik Robót
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego z terminem jego zakończenia
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego.
Powrót do Wpisy