Zawarcie umowy pomiędzy stronami : Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego a Wodpol Sp. z o. o.

Powrót do Wpisy

Zawarcie umowy pomiędzy stronami : Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego a Wodpol Sp. z o. o.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu Leszczyńskiego w Katowicach w formule „zaprojektuj i zbuduj” na zasadzie „pod klucz”.

Powrót do Wpisy