Umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Rajczy

Powrót do Wpisy

Umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Rajczy

16.06.2017r. Spółka WODPOL zawarła umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Rajczy. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy.

Powrót do Wpisy