Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Powrót do Wpisy

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

W dniu 20.12.2019 r. Spółka WODPOL podpisała umowę z Zespołem Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu o wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkól Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu – drugie postępowanie”.

Powrót do Wpisy