Otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej w Imielinie

Powrót do Wpisy

Otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej w Imielinie

17 października 2014. odbyło się uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej
w Imielinie. Inwestycja, która zapewni dostęp do bazy sportowej zarówno uczniom imielińskich szkół, jak i mieszkańcom, została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.

Nasza spółka w marcu 2012r. podpisała umowę na budowę Hali, natomiast w sierpniu 2014. roboty budowlane zostały zakończone.

Powrót do Wpisy