Nowe wyzwanie – Bunkier Sztuki w Krakowie

Powrót do Wpisy

Nowe wyzwanie – Bunkier Sztuki w Krakowie

Jesteśmy niezmiernie dumni, że naszą nową inwestycją będzie rozbudowa Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Budynek Bunkra jest jednym z nielicznych w Polsce przykładów brutalizmu w architekturze. Dzięki przebudowie i odrestaurowaniu zostanie ponownie wyeksponowany w obrębie Starego Miasta.

Nowa przestrzeń wystawowa Bunkra zostanie zlokalizowana nie nad budynkiem, tylko w części podziemnej.  Zarówno istniejące już, jak i planowane nowe elementy będą dostępne z poziomu wejścia do budynku i będą mogły funkcjonować samodzielnie lub jako całość. Koncepcja zakłada, że podziemna część będzie poszerzone o nowe sale wystawowe i przestrzenie magazynowe, wnętrze  będzie nowoczesną i elastyczną przestrzenią, dającą zupełnie nowe możliwości, by sprzyjało to miejskim interakcją. Dzięki przeprowadzeniu remontu i przeniesieniu Kawiarni Cafe zostanie odsłonięta charakterystyczna reliefowa fasada budynku.

Źródło : fot. Studio FILMLOVE

Powrót do Wpisy