KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT

Powrót do Wpisy

KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • pełnienie obowiązków Kierownika Robót/Kierownika Budowy przewidzianych Prawem Budowlanym,
 • nadzór i odpowiedzialność za pracę podległego zespołu,
 • nadzór i koordynacja pracy podwykonawców,
 • prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami,
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie,
 • współpraca z przedstawicielami Inwestora,
 • opracowanie harmonogramu prac oraz zapewnienie jego realizacji.
 • dbałość o przestrzeganie dyscypliny pracy, porządku oraz przepisów BHP/PPOŻ na terenie budowy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane,
 • uprawnienia budowlane wykonawcze w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót/Budowy po stronie firmy wykonawczej
 • doświadczenie w pracy przy realizacji dużych inwestycji
 • dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy z podwykonawcami,
 • umiejętności negocjacyjne.
 • Zdolności analityczne, dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu, dokładność oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań

To oferujemy:

 • Umowę o pracę, telefon, laptop, samochód służbowy,
 • konkurencyjne warunki zatrudnienia,
 • rozwój zawodowy, szkolenia,
 • stabilną pracę w młodym, rozwijającym się zespole,
 • dużą samodzielność w prowadzonych działaniach

Lokalizacja: Woj. Śląskie 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy Kierownik Robót
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego z terminem jego zakończenia
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego.

 

Powrót do Wpisy