Realizacje - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika


Realizacje Description
  • 8 maja 2020
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Żywiec

OBIEKT:

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

OPIS:

W ramach projektu zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu.
Zakres prac budowlanych obejmuje: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem instalacji solarnych, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizacje oświetlenia wbudowanego oraz modernizacje kotłowni lub węzłów cieplnych.