INŻYNIER BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

Powrót do Wpisy

INŻYNIER BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres obowiązków:

 • organizacja i nadzór nad realizacją prac budowlanych,
 • współpraca z Inwestorem i innymi podmiotami zewnętrznymi,
 • koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców
 • kontrola kosztów.
 • prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego
 • realizacja procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP
 • prowadzenie dziennika budowy
 • wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Kontraktu i Kierownikiem Budowy
 • dobra umiejętność planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym
 • znajomość przepisów prawa budowlanego mile widziana
 • znajomość MS Office, MS Project, AutoCAD,
 • umiejętności współpracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia budowlane
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • zaangażowanie i dyspozycyjność

 

Miejsce pracy: województwo małopolskie

Spółka oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny wymiar czasu pracy
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie ustalane indywidualnie w zależności od posiadanych uprawnień oraz umiejętności oraz system premiowy uzależniony od osiąganych przez pracownika efektów,
 • oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • oferujemy samochód służbowy wraz z pełnym pakietem biurowym

 

Dodatkowo, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

 

                        KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy Kierownik Robót
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego z terminem jego zakończenia
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego.
Powrót do Wpisy