Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Ujsoły

Powrót do Wpisy

Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Ujsoły

24 czerwca 2020 firma WODPOL miała przyjemność podpisać umowę ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu na Wykonanie Robót Budowalnych w Ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II. Swój podpis złożyli Prezes Zarządu WODPOL Adam Marszałek oraz Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Józef Bednarz i Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Bieszczad. Umowa obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Ujsoły.

 

Powrót do Wpisy