Budowa Centrum Kultury i Filmu

Powrót do Wpisy

Budowa Centrum Kultury i Filmu

W dniu 10 kwietnia 2019r. w Suchej Beskidzkiej pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka – Pana Stanisława Lichosyta, a WODPOL Sp. z o.o., reprezentowaną przez Panią Zuzannę Konieczny – Pełnomocnika Zarządu i Pana Macieja Kołtonowicza –Wiceprezesa Zarządu, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa. Przedmiotem umowy jest Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z dokumentacją projektową w nowopowstałym budynku znajdzie się sala widowiskowo-kinowa na 300 miejsc siedzących oraz pomieszczenia dla ośrodka kultury i biblioteki. Zamówienie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje prasowe:

http://sucha-beskidzka.pl/pl/639/7320/niebawem-ruszy-budowa-centrum-kultury-i-filmu.html

Powrót do Wpisy