Realizacje - Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna


Realizacje Description
  • 30 lipca 2017
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Imielin

OBIEKT:

Sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą techniczną

OPIS:

Przedmiotem zadania jest budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.