Realizacje - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku


Realizacje Description
  • 1 września 2023
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Rybnik, ul. Gen. J. Hallera

OBIEKT:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

OPIS:

Kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi w parterze wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą wewnętrzną w tym instalacją gazową, doziemną instalacją gazową, przyłączami sanitarnymi, sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną SM oraz elementami zagospodarowania terenu w tym drogą wewnętrzną i ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa - Hallera w Rybniku

ZDJĘCIA:

https://www.facebook.com/p/TBS-Rybnik-Towarzystwo-Budownictwa-Spo%C5%82ecznego-100082869265984/