Uroczyste otwarcie SOR w Bielsku – Białej

Powrót do Wpisy

Uroczyste otwarcie SOR w Bielsku – Białej

25.04.2019r. odbyło się otwarcie realizacji pn. „Wykonanie przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej, zwanego dalej „SOR” w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia – Etap II”. Umowa ze Szpitalem Wojewódzkim na realizację tego zadania została podpisana w kwietniu ubiegłego roku, natomiast prace zostały zakończone w grudniu.

Warto przypomnieć, że realizowaliśmy również etap I zakończony w grudniu 2017 – „Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową zespołu garaży zlokalizowanych na poziomie „0″ segmentu E Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na część ambulatoryjną SOR”.  

Informacje prasowe:
http://bielskobiala.naszemiasto.pl/artykul/szpital-wojewodzki-w-bielsku-bialej-ma-nowoczesny-sor,5096479,artgal,t,id,tm.html

Powrót do Wpisy