Umowa z Gminą Jaworzno

Powrót do Wpisy

Umowa z Gminą Jaworzno

17.11.2015r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Gminy Jaworzno – Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie.  WODPOL Sp. z o.o.  wykona przebudowę i remont sali kinowej wraz z zapleczem i zmianą funkcji na salę widowiskowo – koncertową na 370 miejsc oraz rozbudowę  o windę w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie.

Powrót do Wpisy