Umowa na uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Gminie Lipowa

Powrót do Wpisy

Umowa na uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Gminie Lipowa

W dniu 3 marca 2021 roku w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podpisana została umowa na realizację kontraktu pn. „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – Kontrakt 20g”. Umowę podpisała Wiceprezes Zarządu firmy WODPOL Sp. z o.o.  Zuzanna Konieczny oraz Przewodniczący Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Józef Bednarz.

Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie uszczelnienia istniejącej kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na terenie gminy Lipowa w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA”.

Powrót do Wpisy