SPZOL w Rajczy gotowy

Powrót do Wpisy

SPZOL w Rajczy gotowy

Wraz z końcem sierpnia zakończyliśmy budowę nowego pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rajczy.
Nowa inwestycja służyć będzie udzielaniu stacjonarnych, całodobowych i kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.

 

 

Powrót do Wpisy