Ścieżka gotowa

Powrót do Wpisy

Ścieżka gotowa

Ponad sześciokilometrowa trasa, a po drodze miejsca odpoczynku, tablice edukacyjne i przede wszystkim piękne krajobrazy. Dobiegła końca trwająca od czerwca bieżącego roku budowa ścieżki dydaktycznej edukacyjnej w zakresie walorów przyrodniczych obszaru realizowanego w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”.
Na trasie przebiegu ścieżki zostały urządzone ogólnodostępne miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystów, umożliwiające zapoznanie się z informacjami edukacyjnymi o lokalnych walorach przyrodniczych oraz zachęcających do obcowania z naturą. Miejsca te zostały wyposażone w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Na zagospodarowanym terenie umieszczono również tablice informacyjne i edukacyjne.
Ścieżka stanowi doskonałą atrakcję dla mieszkańców i turystów, a zastosowane rozwiązania projektowe zapewniają swobodny dostęp do ścieżki dydaktycznej dla osób niepełnosprawnych.

Powrót do Wpisy