Rozpoczynamy budowę w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Krzeszowice”

Powrót do Wpisy

Rozpoczynamy budowę w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Krzeszowice”

W dniu 9 listopada 2020r. została podpisana umowa na modernizację Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Krzeszowice” przez Wicemarszałka Pana Łukasza Smółka, Dyrektor ośrodka Pani Karolinę Wróblewska i jej zastępca Pana Janusz Plata oraz Prezes Zarządu WODPOL Sp. z o.o. Pana Adama Marszałek.

Spółka WODPOL jako generalny wykonawca będzie realizował przedsięwzięcie w formule „zaprojektuj i wybuduj” , co oznaczą, że ,,Projekt i budowa jest kompleksowa. Rozpoczynamy od prac projektowych  – przygotowanie terenu pod budowę poprzez cały cykl budowlany ‘’ – opowiadał Pan Adam Marszałek, Prezes Zarządu.

W miejscu dwóch wyburzonych obiektów, powstanie nowoczesny budynek szpitala, składający się z  funkcjonalnych oddziałów : rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej oraz specjalistyczne gabinety lekarskie. Budynek będzie trzykondygnacyjny i połączony komunikacyjnie z pozostałymi obiektami szpitalnymi.

Inwestycja ma zwiększyć dostępność i jakość usług medycznych, w tym nowe metody rehabilitacji czy krótszy czas oczekiwania na leczenie, który ze względu na epidemię COVID-19 został wydłużony.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” jest największym centrum rehabilitacji narządu ruchu w Małopolsce i jedną z największych tego typu placówek w Polsce. Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM

Powrót do Wpisy