Renowacja Katedry

Powrót do Wpisy

Renowacja Katedry

Nasza Spółka 30.05.2018r. podpisała umowę z Rzymskokatolicką Parafią Katedralną pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu (ul. Zamkowa 6). Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Roboty te będą polegać na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych związanych z renowacją Katedry w Żywcu w celu szerszego udostępnienia zabytku dla odwiedzających.

Powrót do Wpisy