Pracownia Endoskopowa

Powrót do Wpisy

Pracownia Endoskopowa

24.04.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę na „Przebudowę z rozbudową Pracowni Endoskopowej” w Katowicach. Umowa została zawarta z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.

Powrót do Wpisy