Prace w Chybiu

Powrót do Wpisy

Prace w Chybiu

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

10.10.2018r. odbyły się przekopy kontrolne prowadzone dla ww. projektu. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Przypominamy, że umowa, której przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie została podpisana przez WODPOL Sp. z o.o. i gminę Chybie 04.09.2018r. W efekcie realizacji, inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska w gminie Chybie, jak również na wzrost standardu życia mieszkańców poprzez możliwe podłączenie i korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków.

Powrót do Wpisy