Podpisanie umowy z Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy z Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

Przedmiotem umowy jest „Rozbudowa i przebudowa budynku Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Brachyterapii i bunkra akceleratora” na zasadzie pod klucz.

Powrót do Wpisy