Podpisanie umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym

12.06.2016r. w Katowicach została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w przedmiocie „Utworzenie Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”.

WODPOL jako generalny wykonawca  zrealizuje roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową na rzecz SOR części budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II przy ulicy Medyków 16. Przebudowa zostanie wykonana w ramach zadania: Podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez rozbudowę i doposażenie SOR GCZD. Inwestycja zostanie sfinansowana  ze środków Działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które jest dedykowane wsparciu infrastruktury ratownictwa medycznego, jak również ze środków budżetowych.

Informacje prasowe:

http://gczd.katowice.pl/rozpoczela-sie-budowa-centrum-urazowego-dla-dzieci/

http://katowice24.info/rozpoczela-sie-przebudowa-sor-w-gornoslaskim-centrum-zdrowia-dziecka/

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21918780,powstaje-centrum-urazowe-dla-dzieci.html?disableRedirects=true

http://pulsmedycyny.pl/4666179,15768,w-katowicach-powstaje-centrum-urazowe-dla-dzieci

Powrót do Wpisy