Podpisanie umowy z Gminą Wisła

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy z Gminą Wisła

08.12.2017r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Wisła. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – etap 1”. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do Wpisy