Podpisanie umowy w Katowicach

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy w Katowicach

WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę windy w północnym skrzydle szpitala SP ZOZ MSWiA w Katowicach.Nasza firma wykona prace projektowe i roboty budowlane w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia i dopuszczenia do pracy nowej windy z napędem elektrycznym dla osób niepełnosprawnych z możliwością transportu łóżek szpitalnych. Zakres umowy obejmuje również budowę instalacji elektrycznej zasilającej windę i instalacji sygnalizującej awarię dźwigu na portierni, jak również wszelkie roboty budowlane i instalacyjne towarzyszące zadaniu, w tym odnowienie ścian, sufitów i podłóg po ich wykonaniu.

Powrót do Wpisy