Podpisanie umowy w Imielinie

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy w Imielinie

15.03.2016r. nasz firma podpisała umowę z Urzędem Gminy Imielin. Przedmiotem zadania jest budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

Powrót do Wpisy