Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji budowlano – wykonawczej pn.

Powrót do Wpisy

Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji budowlano – wykonawczej pn.

Podpisanie umowy: Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji budowlano – wykonawczej pn.

1. Przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku bocznego Szpitala na potrzeby Oddziału Geriatrycznego w Sosnowcu.
2. Przebudowa pomieszczeń V piętra budynku bocznego Szpitala pod potrzeby Oddziału Dermatologicznego w Sosnowcu.

Powrót do Wpisy