Podpisanie umowy na modernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy na modernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Zawarcie umowy pomiędzy WODPOL Sp. z o.o. a Szpitalem Powiatowym w Zawierciu w dniu 24.03.2020r. na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Przedmiotem podpisanej umowy jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia polegająca na pracach remontowo-budowlanych oraz zakupie aparatury, specjalistycznego sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia oddziałów, w tym m.in. Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych czy Położniczo – Ginekologiczny wraz z Oddziałem Noworodkowym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do Wpisy