Podpisanie umowy na budowę kanalizacji

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji

04.09.br WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Chybie. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”.

 

Powrót do Wpisy