Podpisanie umowy

Powrót do Wpisy

Podpisanie umowy

25.06.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”. 

FASD- Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. 

W imieniu Zamawiającego umowa została podpisana przez Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego– lek. med. Stanisława Stępniewskiego a w imieniu WODPOL Sp. z o o.o. przez Wiceprezesa Zarządu – Macieja Kołtonowicza. 

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Małopolskiego.

https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/przebudowa-szpitala-podpisanie-umowy-z-generalnym-wykonawca

 

Powrót do Wpisy