Modernizacja Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Powrót do Wpisy

Modernizacja Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2021 r. podpisano umowę z Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach między konsorcjum firm : FORMED Sp. z o.o.  oraz WODPOL Sp. z o.o. na wykonanie inwestycji pn. ,,Modernizacja bazy szpitalnej, w tym Oddziału Dziecięcego oraz na potrzeby stworzenia Oddziału Neurologicznego”.

Realizacja inwestycji obejmuje gruntowną modernizacje pomieszczeń Oddziału Dziecięcego, wraz z przebudową dachu nad SOR, celem stworzenia ogrodu zimowego, a wśród wielu przewidywanych korzyści z modernizacji jest m.in. poprawa dostępności specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, poprawa jakości świadczonych usług medycznych, udogodnienia dla rodziców/opiekunów przebywających z dziećmi na oddziale oraz skrócenie czasu pobytu dziecka w szpitalu.

Powrót do Wpisy